1870 Waarheid en openbaarheid in staat- en krijgskunde. - Vaderl., 5 Sept. 1871 Vreemde en belachelijke namen onzer oorlogsschepen. - Nws v.d. Dag, 22 Aug. Slechte middelen van gemeenschap van Zeeuwsch-Vlaanderen en Wal cheren. - Nieuws en advertentieblad van Ter Neuzen Terneuzensche Courant), Juli 1872 Over Jacob Symens de Rijk. - Handelsbl., 30 April Over een geketenden grooten aap. - Dagblad van 's-Gravenhage 1875 Schets voor de Raad, die op 19 Juli proefreis naar Engeland maakte. - N.R.C. Een bede voor een bouwval. - N.R.G., 11 Sept. Een huis zonder deuren. - N.R.C. 1877 Kunstbeschouwing van aquarellen toekomende dhr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet. - Midd.Ct, 15 Aug. 1878 Grafmonumenten in de kerken te Kapelle (Zuid-Beveland) en Serooskerke (Walcheren). - Midd.Ct Een treurig vooruitzicht. - Handelsbl. Overgenomen in Midd.Ct, 7 Dec. 1879 Vertelling van een ouden Zeeman. - Nws v.d. Dag, feuilleton 5 Sept. 1881 De Nederlanders en de Transvaal. - Nws v.d. Dag, 14 Jan. Opwekking tot viering van de eeuwgedachtenis van den slag van Doggers- bank. - Nws v.d. Dag, 5 Febr. Onze broeders in Zuid-Afrika. - Nws v.d. Dag, 28 Maart Eene schokkende reisherinnering. - Midd.Ct Vóór honderd jaren. - Nws v.d. Dag, 15 Aug. Vertaling uit The Bangkok Advertiser van de audiëntie van Hamel bij den koning van Siam. - Nws v.d. Dag, 27 Oct. 1882 Eenige Zeeuwsche schetsen. - Handelsbl., November 1883 Bart Jansen, de courantenjongen. - Midd.Ct, 7 Maart. Overgenomen in De Hervorming 1885 Herdenking van pastoor Groen. - Midd.Ct Over Nijverheid en Kunst. - Midd.Ct, 22 en 23 Jan. Een belangwekkend boek. - Midd.Ct, 19 Febr. Onze boeren. - Midd.Ct, 12 en 13 Maart De vroolijke zonen van Holland. - Midd.Ct, 24 Maart Utrechtsche Domtoren. - Midd.Ct, 12 en 13 Mei K.R. Pekelharing. - Midd.Ct, 27 Mei Een interessante morgen. - Midd.Ct, 18 en 19 Sept. Domburgsche duinmijmeringen. - Midd.Ct, 19 en 20 Aug. Familie Brinkerhoff. - Utr.Ct, 14 Sept. Oud en nieuw Nederland. - Midd.Ct, feuilleton, 2 en 3 Nov. Centraal Israëlitisch weeshuis. - Midd.Ct, 9 en 10 Dec. 1886 Over de Holland Society te New York. - Utr.Ct, Januari Vóór honderd vijftig jaren. - Midd.Ct, 25 en 26 Jan., 22 Febr., 29 en 31 Maart, 26 en 28 April, 3, 5 en 7 Juni Verslag van de Bellamy herdenking te Utrecht. - Midd.Ct Een merkwaardige dag. - Midd.Ct, 26 en 27 Aug. Onze armen. - Midd.Ct, 10, 11, 12 en 13 Nov. Uit de donkere dagen voor Kerstmis. Over sprookjes. - Midd.Ct, 17, 18 en 20 Dec. 1887 Hoe de spruit een boom geworden is. - Midd.Ct, 30 Jan. Balthasar de Gerbier, een pittige Zeeuw. - Midd.Ct, Maart Een kunstenaar uit het volk (Jan Frangois Brouwenaar). - Midd.Ct, Juni Mystiek en gezond verstand (Levensbeschouwing van een Zuid-Beveland- schen schoenmaker, Marinus Stoel). - Midd.Ct, Sept. 164

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 162