Feuilleton over Loretto, die 100 jaar was. - Midd.Ct, December 1888 Honderjarigen. - Midd.Ct, 2 en 3 Febr. Herdenking Jhr. Pieter Damas van Citters, overl. 4 Febr. - Zierikzeesche Nieuwsbode, 5 Febr. Herdenking Jhr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet, overl. 1 Juli. - Zierik zeesche Nieuwsbode, 3 Juli Bezoek bij Prof. Piet Hein van der Weide. - Midd.Ct, October. Overgeno men door de Zierikzeesche Nieuwsbode 1889 Eberson en diens gedrag in 1814. - Midd.Gt, 7 Febr. Kort overzicht over de meest bekende leden der familie De Wind. - Midd. Gt, eind Maart Kort woord tot opwekking om bij te dragen voor schade na kruitontplof- fing te Antwerpen op 6 Sept. - Midd.Ct, 12 Sept. 1891 Over Overste H.D. Slegt en geschonken schilderijen van Schütz. - Midd.Gt, 3 April 1892 Ter nagedachtenis van Sicco Godefridus Nauta van der Grijp, - Zierik zeesche Nieuwsbode, 27 Mei Sprookjes. - Midd.Ct, 25 Nov. Gebeurtenis van vóór 60 jaren (belegering van de Citadel van Antwerpen). - Utr.Ct, 20 Dec. Herinnering aan de inwijding der Kon. Akademie te Delft den 4 Jan. 1843. - N.R.C., Dec. 1892 of Jan. 1893 1893 Ter nagedachtenis van Dr. Douglas Campbell (schrijver van The Puritans in Holland, Engeland and America). - Midd.Gt, 23 Maart Viering van Voorvadersdag in V.S. van America. - Midd.Ct, Januari Piramide van Austerlitz. - Utr.Ct 1894 Ter nagedachtenis van A.M. Cramer. - Midd.Ct, 4 Dec. 1895 De Middelburgsche Courant kreeg op 15 Febr. eene aanbeveling van den postbode W. Alewijnse, op Domburg 1870/95 1896 Over Willem Appel. - Midd.Ct, 25 April Inval van de Engelsche rooversbende van Dr. Jameson in de Transvaal op 1 Jan. 1896. - Utr.Ct Een herinnering aan Ds. J.P. Hasebroek te Middelburg in 1851. - Midd. Ct, 3 April 1897 Over het nieuwe, op 1 Mei in gebruik genomen Meteorologisch Instituut in De Bilt. - Midd.Ct 1901 Over Hamel. - Midd.Ct Van de thans volgende titels is het niet zeker of, en zo ja op welke wijze, zij in druk verschenen zijn. Evenmin is bekend of Nagtglas ze publiceerde onder zijn eigen naam, of onder een schuilnaam, of anoniem. 1872 Congresblad voor Taal- en Letterkundig Congres 1884 Over Utrecht in het algemeen Over het schoolmuseum Over het Utrechtsche Te Huis voor Vrouwen Over de verbetering van de Roosjes weg tusschen Domburg en Aagtekerke Een woord over Betje's en Aagje's feesten te Vlissingen Over de Keulsche Vaart en Vianen Over de begrafenissen en de Utrechtsche begraafplaats Over het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht Over Zeist, de Hernhutters en het Verplegingshuis Uit den schemertijd, of Utrecht in den winter 1900 Een kort woord in het huldeblijk dat Nederlandsche letterkundigen aan President Paul Kruger op zijn 75 verjaardag (10 Oct.) aanboden 165

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 163