Abresch, Jeremias Frederik Lodewijk (1814-1897). Ned. Hervormd predikant te Middelburg 1855-1884. L.v.Z. dl 1, p. 4; NNBW dl 2, kol. 6, 1912; De Bie- Loosjes, dl 1, p. 10. Ackermans, Christina Geertruida Sara (1819-1876). Dochter van volgende. Een der "vriendinnen Ackermans". Ackermans, Gerardus Jacobus (1788-1849). Procureur-crimineel in de prov. Zeeland in 1818. Procureur-generaal Prov. Gerechtshof in Zeeland te Middelburg 1838-1849. Ackermans, Johanna Catharina (1813-1897). Dochter van voorgaande. Getrouwd met Dr. Guilliam Balthasar Christiaan van der Feen (1813-1855). Ackermans, Martina Geertruida (1814-1855). Zuster van voorgaande. Een der "vriendinnen Ackermans". Adriani, Constance (?-?). Adriani, Rika (?-?). Zuster van voorgaande. Alexander. Zie Prins Alexander. Altorffer, Johan Coenraad (1814-1889). Firmant van de drukkerij J.C. W. Altorffer te Middelburg. Frederiks-v.d. Branden, p. 15; L.v.Z. dl 2, p. 1030. Altorffer, Willem (1815-1885). Broeder van voorgaande. Firmant van de druk kerij J.C. W. Altorffer. Andreae, Paulus Jacobus (1803-1879). Luthers predikant te Zierikzee 1829-1866. Schoolopziener in arrondissement Zierikzee 1855-1873. L.v.Z. dl 1, p. 6; De Bie- Loosjes, dl 1, p. 175; Loosjes, Naaml. Luth. Kerk, 1925, p. 6. Ankeringa, Betje (?-?). Getrouwd met Ds. Sibrandi. Appel, Willem (1822-1896). Collecteur der Staatsloterij. Hij bedacht in 1865 de naam van de Vereeniging Uit het Volk-Voor het Volk. L.v.Z. dl 1, p. 12. Arends, Jan (?-?). Smid, bediende van Nagtglas voor het ijken. Artevelde, Jacob van (d: 1290-1345). Gents volksleider, trachtte Vlaamse na tionale politiek te vestigen door samenwerking van Vlaanderen met Holland, Zeeland en Brabant. Vermoord in 1345. Winkl.Prins, Encycl. Vlaanderen dl 1, p. 218, 1972. Astro, Willem (1834-1915). Ned. Hervormd predikant te Rotterdam. d'Aumerie, Gidion Anthonie Balthazar (1791-1854). Controleur van het ka daster. Baart, A. (?-?). Baedeker, Karl (1801-1859). Duits boekhandelaar en uitgever. Stelde reis gidsen samen. Baehr, George Frederik Willem (1822-1898). Leraar wiskunde aan het gym nasium te Middelburg 1842-1848, daarna te Groningen. Van 1864 tot 1885 hoog leraar polytechnische school te Delft. NNBW dl 6, kol. 62-64, 1924. Bal, Willem Gerardinus (1842-1917). Antiquair te Middelburg. Verkocht een schilderij, door Hoefnagel in 1589 gemaakt voor Johan Radermacher, naar Rot terdam (niet naar Antwerps museum). Zie verder onder Hoefnagel, Radermacher en Lambrechtsen van Ritthem. Balfoort, Dirk Albertus (1819-1888). Conservator Univ. Bibliotheek Utrecht in 1862. Barenbrugh, Johannes Bernardus (1795-1873). Ned. Hervormd predikant te Zierikzee van 1828 tot 1868 Baster, Job (1711-1775). Geneesheer en natuuronderzoeker te Zierikzee. L.v.Z. dl 1, p. 23; W.S.S. van Benthem Jutting C.M. van Hoorn, Oude en nieuwe gegevens over leven en arbeid van Dr. Job Baster (1711-1775). - Arch.Z.G.d.W., 1967, p. 29-70; NNBW dl 6, kol. 74-77, 1924. Bauer, Carl Wilhelm (1844-?). Fotograaf te Middelburg. Baute, David (1588-1657). Koopman te Sevilla tot 1622, daarna te Middelburg. Zijn dagboek werd door C.J.M. Nagtglas in St. George d'Elmina, Guinea, ge- 168

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 166