spoorwegen, laatstelijk hoofdcommies. Getrouwd in 1887 met Adriana Maria Cornelia Johanna Nagtglas (1866-1957). Bij Kon. Besluit van 29 dec. 1903 no. 30 mochten hun kinderen de naam Nagtglas Boot gaan voeren. Borselen, Frank van (1395-1470). Vierde echtgenoot van Jacoba van Beyeren. Borsius, Willem Christiaan (1826-1883). Advocaat te Middelburg. Scheepsreder en koopman. Lid van de Eerste Kamer. L.v.Z. dl 1, p. 61. Borski, Gerard van Wieringhen (1800-1869). Rector van de Latijnse School te Zierikzee van 1829 tot 1835. L.v.Z. dl 1, p. 61. Bosboom-Toussaint, Anna Louisa Geertruida (1812-1886). Prozaschrijfster. NNBW dl 1, kol. 432-435, 1911. Bosch, Iman Gualtherus Jacob van den (1798-1880). Directeur van de Wilhel- minapolder, 1836-1864. Burgemeester van Kattendijke. NNBW dl 2, kol. 220-221, 1912; L.v.Z. dl 1, p. 65. Bosch Kemper, Jeronimo de (1808-1876). Advocaat te Den Haag. In 1841 Ad vocaat-generaal Hof van Nrd-Holland. In 1852 hoogleraar athenaeum te Am sterdam. NNBW dl 7, kol. 696-697, 1927. Bossche, J.F.R.S. van den (1819-1889). Gouverneur van Guinea 1857-1858. Werd opgevolgd door C.J.M. Nagtglas. Zie ook noot 46. Boudewijnse, Karei (?-?)• Bevorderde de oprichting van de Middelburgsche be- grafenisvereeniging in 1868. Zie ook noot 84. Boudewijnse, (?-?)• In Den Haag. Bemiddelde in de opdracht aan G.J. den Hollander om een buste van Prins Frederik te maken. Bouwmeester, Marie den (?-1885). Getrouwd met P.S. Hamel, consul-generaal van Nederland te Bangkok. Braakenburg, Lambertus Johannes Apollonius (1862-?). Raadpleegde Nagtglas over een Engelsman Brackenburg die in de 17de eeuw ten noorden van Arne- muiden de hofstede Brakenburg stichtte. Later verhuisde deze Engelsman naar Brussel, later naar Haarlem. In zijn "Aanteekeningen" (Hs no 6153, p. 1150- 1151) vindt Nagtglas het een onwaarschijnlijk verhaal. Brill, Willem Gerard (1811-1896). Hoogleraar letteren te Utrecht 1859-1881. NNBW dl 7, kol. 214-215, 1927. Broecke, Jacobus Cornelis van den (1799-1870). Geneesheer te Middelburg. L.v.Z. dl 1, p. 80; NNBW dl 4, kol. 306-307, 1918. Brouwer Nijhoff, J.G. (1823-1901). Notaris te Utrecht van 1876-1901. Bruïne, F.H. de (?-?). Voogd van Cornelis Dirk Nagtglas Versteeg. Bruyn, P. (?-?). Werd voorgedragen voor algemeen-secretaris van het Nut. Bruyn de Neve Moll, Hendrik Marinus de (1813-1898). Rector van de Latijnse school te Zierikzee 1842-1880. L.v.Z. dl 2, p. 210; NNBW dl 2, kol. 936, 1912. Bruyne, Pieter de (1815-1894). Makelaar te Middelburg. Woonde dicht bij Nagt glas Rouaansche kade G 150. Getrouwd met A.L. van Deinse (1815-1882). Buil, Abraham Johannes de (1823-1888). Oorspronkelijk opgeleid voor de handel. Werd journalist, hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant. Hij was een neef van Ds. L. Proes (zwager van Nagtglas). NNBW dl 1, kol. 513, 1911. Burcht, van der (?-?). Uit Tholen. Buteux, Johan Pieter Idus (1828-1900). Burgemeester en secretaris van Heinkens- zand, 's Heer Arendskerke en Nieuwdorp. Lid Prov. Staten, lid Ged. Staten, Griffier van Zeeland. Lid Tweede Kamer. Woonde op de buitenplaats Barbestein te Heinkenszand. Zie ook noot 49. Buyze, Cornelis Pieter (1827-1900). Ned. Hervormd predikant te Kleverskerke 1855-1861 en te Hulst 1871-1897. Overl. te Zierikzee. Caland, Frederik (1832-1905). Aanvankelijk waterstaatsambtenaar, later stations chef van Axel, St. Gilles en Clinge. Archivaris van Hulst. Sedert 1885 aan Alg. Rijks Archief. Hield zich bezig met genealogisch-heraldisch onderzoek. L.v.Z. dl 1, p. 97; NNBW dl 2, kol. 291, 1912. 170

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 168