Conscience, Hendrik (1812-1883). Vlaams volksschrijver, later conservator der Kon. musea van schilder- en beeldhouwkunst te Brussel. Frederiks-v.d. Branden, p. 165. Coronel, Samuel Sr. (1827-1892). Stadsdokter te Middelburg 1853-1860, daarna te Amsterdam, en Leeuwarden. Publiceerde in 1859 Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen toestand van het armwezen aldaar. - Middelburg, Van Benthem Jutting. L.v.Z. dl 1, p. 137; NNBW dl 4, kol. 459-460, 1918; M.P. de Bruin, Dr. Coronel en zijn tijd. Pionier van de sociale geneeskunde. - Z.T. dl 9, p. 29-37, 1959; A.H. Bergink, Samuel Senior Coronel. Zijn betekenis voor de sociale geneeskunde in Nederland. - Proefschr. Leiden, 1960, 237 pp. Corty. Uit Frankrijk afkomstig paardenspel, dat in 1879 te Middelburg optrad. Coster, Charles de (1827-1897). Uit Antwerpen. Schreef met A.A. Dillens La Zélande, na een gezamelijke reis door Zeeland in 1873. L.v.Z. dl 1, p. 137. Costerus, M. (?-?). Consistorie-dienaar van de Ned. Hervormde Kerk te Zie- rikzee. Craandijk, Jacobus (1834-1912). Doopsgezind predikant. Reisde in 1879 en 1883 door Zeeland. Auteur van Wandelingen door Nederland, Haarlem 1874, met illustraties door P.A. Schipperus. Frederiks-v.d. Branden, p. 176. Crane, Antje de (?-?). Crane, Marinus Christianus de (1783-1865). Scheepsreder en zeehandelaar. Raadslid van Zierikzee in 1815, daarna burgemeester van 1816-1854. NNBW dl 9, kol. 179, 1933. Crane, Wilhelmus Christianus de (1810-1885). Reder en zeehandelaar. Raadslid van Zierikzee. Cremer, Jacobus Johannes (1827-1880). Letterkundige, schrijver van verhalen over dorps- en landleven. NNBW dl 4, kol. 473-475, 1918. Cuypers, Pierre Joseph Hubert (1827-1921). Kwam spreken over restauratie plannen van de Abdijgebouwen te Middelburg. Scheen, dl 1, p. 236, 1969. Dale, Johan Hendrik van (1828-1872). Opgeleid voor onderwijzer, in 1854 hoofd onderwijzer te Sluis. In 1855 archivaris van deze stad. Samensteller van het Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal. L.v.Z. dl 1, p. 144; NNBW dl 1, kol. 675-676, 1911; G.J. van Oorschot, Johan Hendrik van Dale. - Z.T. dl 6, p. 69-72, 1956. Decker, J. (?-?). Reder te Middelburg; werd in 1877 gearresteerd. Schonk een kop van een Javaanse deurwachter aan het Z.G.d.W. P.W. Sijnke, Het Middel burgse droogdok. - Z.T. dl 26, p. 108-110, 1976. Deinse, Antonia Louize van (1815-1882). Getrouwd met P. de Bruyne (1815- 1894). Deinse, H.J. van (?-?). Gemeenteraadslid van Middelburg. Deinse-Swemer, Antoinette Adriana van (1817-1895). Getrouwd met Adriaan Johannes van Deinse (1808-1867). L.v.Z. dl 1, p. 152. Detmers, Hendrik (1760-1825). Generaal. Zijn dochter was getrouwd met Pie- ter Vermaat te St. Maartensdijk. NNBW dl 3, kol. 282-283, 1914. Dieterich, C.T.L. (?-?). Dirigent van de muziek van de schutterij te Zierikzee. Dillens, Adolf Alexander (1821-1877). Schilder, maakte met Ch. de Coster in 1873 een reis door Zeeland. L.v.Z. dl 1, p. 159; Thieme-Becker dl 9, p. 292, 1913. Dirks (?-?). Inspecteur van het IJkwezen, benoemd in 1883. Dirksen (?-?). Ambtenaar belast met het ijkwezen te Middelburg. Dixi. Zie Van den Toorn. Dockheer, Johannes Jacobus (1833-1914). Te Middelburg. Dompeling, Jan Boudewijn (1815-1890). Geneesheer te Utrecht. Getrouwd in 1844 met Marie Jacomine van Campen (1807-1885). Deze was een tante van 172

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 170