de tweede vrouw van Nagtglas, Frangoise Caroline Gunning. L.v.Z. dl 1, p. 161; NNBW dl 7, kol. 375-376, 1927. Dongen, Fiene van (?-?). Dopff, Susanna Johanna Carolina Frederika, barones van (1801-1857). Dochter van A.J.H.W. baron van Dopff (1765-1827), burgemeester van Zierikzee. Dopff, Wilhelmina Seyna Maria Eduardina, barones van (1792-1866). Zuster van voorgaande. Dormaar, Willem Adrianus (1812-1883). Commies ter Prov. Griffie van Zeeland. Secretaris van het college van kerkvoogden en notabelen te Middelburg, en ont vanger der Nederd. Hervormde Gemeente. Douwes Dekker, Eduard (1820-1887). Ambtenaar Binnenlandsch Bestuur Ned. Indië, het laatst als assistent-resident van Lebak op Java. Schreef onder pseudo nym Multatuli: Max Havelaar en div. andere werken. NNBW dl 1, kol. 697-702, 1911. Dresselhuis, Johannes Ab Utrecht (1789-1861). Ned. Hervormd predikant te Hoofdplaat 1811-1819, te Wolphaartsdijk 1819-1858. Schoolopziener 1835-1857. L.v.Z. dl 1, p. 167; NNBW dl 4, kol. 523, 1918; H.Q. Janssen, Dr. Johannes Ab Utrecht Dresselhuis. - Arch. Z.G.d.W. dl 1, 5de stuk, p. 3-44, 1863; C.P. Lens hoek, Lijst der werken en geschriften van Dr. J. Ab Utrecht Dresselhuis. - Ibid, p. 45-51. Zie ook onder C.P. Lenshoek. Dronkers, Daniel Jan (1840-1900). Woonde Vlasmarkt L 6 en 7. Handelaar in cacao-poeder, chocolade enz. Was een tijdlang wethouder van Middelburg. Dronkers, Dirk (1801-1881). Opzichter van Rijkswaterstaat te Middelburg. In 1824 zelfstandig aannemer. In 1846 concessie voor de aanleg van de spoorweg Vlissingen-Maastricht; het Zeeuwse deel geopend 1868 (tot Goes) en 1872 (tot Middelburg). L.v.Z. dl 1, p. 169; NNBW dl 7, kol. 387, 1927; M.P. de Bruin, De aannemer Dirk Dronkers en het drama van de Zeeuws-Limburgse spoorweg. - Z.T. dl 10, p. 85-99, 1960. Drooglever Fortuyn, Gerardus Catharinus (1793-1877). Ned. Hervormd predikant te Zierikzee 1828-1867. Duhne, Hendrik Gerrit (1788-184-9). Aanvankelijk dienst bij het leger (1808- 1814), daarna bij de mariniers. Woonde te Vlissingen. Was getrouwd met Cor nelia Johanna Ruyghart (1817-1881), oudste dochter van Pieter Ruyghart (1784- 1858), broeder van de moeder van Nagtglas. Dumans, Johannes Henricus (1804-1871). Ned. Hervormd predikant te Zierikzee 184-1-1864. Getrouwd met Betje Verhoeff. NNBW dl 8, kol. 439-440, 1930. Durand-Fleury, Alice Marie Céleste (1842-1902). Publiceerde onder het pseudo nym Henry Gréville. Zij ging met haar vader, die leraar was, in 1857 naar St. Petersburg, waar zij Russisch leerde. Schreef verscheidene romans, waarvan enige betrekking hebben op het leven in Rusland. Dyserinck, Abraham Lodewijk (1812-1886). Te Haarlem. Kocht in 1882 een huis te Middelburg. Dyserinck, Johannes (1835-1912). Doopsgezind predikant, o.a. te Vlissingen 1879-1884. Letterkundige en amateur-schilder. Beijverde zich om voor Elis. Wolff-Bekker en Jacobus Bellamy gedenktekenen te plaatsen in Vlissingen. L.v.Z. dl 1, p. 174; Scheen dl 1, p. 297, 1969. J. Dyserinck, Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy. - Middelburg, 1881, 54- pp. Ebbink en Prior (?-?)• Hielden een kostschool voor meisjes te Voorburg. Eclc, Daniël van (1817-1895). Advocaat te Middelburg 1849-1884. Lid van de Tweede Kamer. Advocaat bij de Hoge Raad te Den Haag. L.v.Z. dl 1, p. 176; NNBW dl 1, kol. 786-787, 1911. C.A. Tamse (ed.), Memoires van een enfant terrible. - Arch.Kon.Z.G.d.W. p. 38-163, 1975. Eekelen, Albert Johan van (1830-1911). Geboren te Middelburg. Advocaat en wethouder van Middelburg. 173

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 171