Egter van Wissekerke, Abraham Jacobus Frederik (1787-1871). President van de arrondissementsrechtbank te Zierikzee. Lid van de Tweede Kamer tot 1848. L.v.Z. dl 1, p. 180. Egter, Koobet (?-?)• Ekker, Arnoldus (1799-1879). Praeceptor aan de Latijnse school te Middelburg. Van 1823-1832 in dezelfde functie te Utrecht, daarna conrector en van 1849- 1872 rector van het gymnasium te Utrecht. L.v.Z. dl 1, p. 181; NNBW dl 3, kol. 346, 1914. Ellerman (?-?). Uitgever der Vaderlandsche Letteroefeningen. Ens, van (?-?). Te Middelburg. Had plannen voor de bouw van een hotel te Domburg. Dit plan is wegens gebrek aan ondersteuning niet doorgegaan. Ermerins-van Citters, Adriane Wilhelmina. Zie onder A.W. van Citters. Ermerins, Adriana Wilhelmina (1856-1931). In 1881 getrouwd met P. Keg. Deze was later directeur van het postkantoor te Middelburg. Ermerins, Frangois (1823-1889). Broeder van M.P.W. Nagtglas-Ermerins. Ont vanger der belastingen te Kloosterburen, 's-Heerenhoek, Borselen, Heinkenszand. Daarna wethouder van Middelburg. Ermerins, Frangois Zacharias (1808-1871). Hoogleraar geneeskunde te Gro ningen. L.v.Z. dl 1, p. 190; NNBW dl 4, kol. 576-577, 1918. Ermerins, Helena Maria (Leentje) (1843-1871). Getrouwd in 1870 met J.H.C. Heyse. L.v.Z. dl 1, p. 381. Ermerins, J.P. (?-1848). Ermerins, Jacob Jan (1804-1874) (Oom Koos). Notaris te Zierikzee. Voogd van M.P.W. Nagtglas-Ermerins. Hij was getrouwd met zijn nicht Jacoba Elisa beth Ermerins (1810-1849) (tante Koobet). Zij hadden drie kinderen: Johanna Catharina (1838-1862), Robert Garel (1839-1858) en Helena Maria (1843- 1871), getrouwd met J.H.C. Heyse. L.v.Z. dl 1, p. 189. Ermerins, Jacoba Elisabeth (1810-1849) (tante Koobet). Echtgenote van voor gaande. Zij was een zuster van Frangois Zacharias Ermerins (1808-1871) en van Jan Gerrit Ermerins (1789-1838). Ermerins, Jacoba Elisabeth (1833-1901) (schoonzuster Cobet). Jongere zuster van M.P.W. Nagtglas-Ermerins. Echtgenote van Jhr. Mr. Pieter Damas van Citters (1831-1904). Ermerins, Jacobus (1725-1795). Commies van 's lands magazijnen, gedelegeerd rechter te Lillo, ten slotte secretaris van Veere. L.v.Z. dl 1, p. 185; NNBW dl 8, kol. 494, 1930. Ermerins, Jan (1831-1897). Broeder van M.P.W. Ermerins. Opgeleid voor nota ris, ging later naar de Kaap en Natal, daarna naar New York. Na enkele jaren in Nederland naar Colorado. Zond uit Kaapstad een struisvogelei aan zijn zus ter en zwager. De Man, Geneesk. School p. 180-181. Zie ook onder Muntendam. Ermerins, Jan Gerrit (1789-1838). Officier van Justitie te Zierikzee. Getrouwd in 1822 met Adriane Wilhelmina van Citters (1801-1874). Hun kinderen waren: Frangois (1823-1889), Maria Petronella Wilhelmina (1824-1871), Adriana Wil helmina (1826-1842), Jan (1831-1897), Jacoba Elisabeth (1833-1901), Mari- nus (1835-?) en Johan Egbert (1836-1906). Hij bewoonde het huis Oude Ha ven A 335 (thans Havenpark 15). P.D. de Vos, Oude patricische woonhuizen en geslachten te Zierikzee, 1915. Ermerins, Jan Willem (1798-1869). Geboren te Zierikzee. Studeerde medicijnen en wis- en natuurkunde. Van 1825-1835 hoogleraar natuurkunde te Franeker, daarna tot 1868 te Groningen. Hij was de vader van Robbert Carel Ermerins (1829-1907). L.v.Z. dl 1, p. 188. Ermerins, Karei ?-l891Te Zeist. Broeder van Maria Ermerins. Ermerins, Maria (?-?). Zuster van voorgaande. Ermerins, Maria Johanna (1787-1850). Te Middelburg. Zuster van de vader 174

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 172