F rederiks, Johannes Godefridus (1828-1896). Opgeleid voor onderwijzer, verbon den aan scholen te Middelburg en te Golijnsplaat. In 1871 leraar nederlands en geschiedenis aan het gymnasium te Zutphen, in 1880 te Amsterdam. Hield zich met letterkundig en historisch werk bezig. L.v.Z. dl 1, p. 229; NNBW dl 1, kol. 902-903, 1911 en Ibid, dl 4, kol. 621, 1918. Frijlink, Abraham (?-?). Uitgever te Amsterdam, o.a. van Het Leeskabinet. Frij link, Hendrik (1800-1886). Opende in 1823 een boekwinkel te Amsterdam. Later uitgever, o.a. van Het Leeskabinet in 1834. NNBW dl 10, kol. 271-272, 1937. Fuhri. Leden dezer familie logeerden bij Nagtglas te Domburg. Garfield, James Abraham (1831-1881). Republikeins president der Verenigde Staten. Door een teleurgestelde betrekkingzoeker dodelijk gewond. Geelhuysen, Jacobus Cornelis (1847-1917). Luthers predikant te Middelburg van 1875-1884. Loosjes, Naaml. Luth. Kerk, 1925, p. 90. Geenssen(s), J.P. (1665-1713). Landmeter. Tekende in 1698 kaarten van Zuid- Beveland. Deze zijn vermeld in: C. de Waard, Inventaris van kaarten en teeke- ningen. - Middelburg, 1916, nos 662, 663, 665, 666 en 770. Geill, Jan Adam (1815-1909). Studeerde medicijnen te Gent. Was van 1840 af heel- en vroedmeester te Nisse. Publiceerde in 1867 Weezenverzorging. Een woord aan mijne mede-inwoners in Zuid- en Noord-Beveland. Geluk, Antonie (1812-1875). Landbouwer. Woonde op Cereshof in Tholen. Be oefende wetenschappelijke landbouwmethoden en bezocht daarvoor bedrijven in Nederland en Engeland. Verwierf voor zijn aanbevolen hervormingen verschei dene prijzen. Zijn boek: Beschrijving der stad Reimerswaal, in haren bloei en ondergang. - Middelburg, 1877, verscheen na zijn dood. Het werd bewerkt door F. Galand, terwijl Nagtglas er een inleiding en een plattegrond aan toevoegde. L.v.Z. dl 1, p. 252; NNBW dl 4, kol. 641, 1918; M.A. Geuze, Een landbouwpio- nier van 100 jaar geleden. - Z.T. dl 4, p. 149-153, 1954. Genevay, J.A. (?-?). Amanuensis van het Zeeuwsch Genootschap en van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg tot 1864. Geyter, Jan de (1830-1907). Te Antwerpen. Schrijver en dichter. Publiceerde als Julius de Geyter. Lid van de commissie voor het monument Marnix van St. Aldegonde. Frederiks-v.d. Branden, p. 275. Gheel Gildemeester, Francis van (1855-1929). Ned. Hervormd predikant te Wil- helminadorp 1878-1881. Zie noot 28a. Gilde, M.A. 't (?-?). Te Middelburg. Zat in 1853 met Nagtglas en A. Gouka in een commissie om de betalingsmoeilijkheden van het waarborgfonds Rietveld Te Winkel te onderzoeken. Goemans, Maria Jacoba (1830-1908). Getrouwd in 1853 met Hendrik Albert van IJsselsteyn (1824-1870). Gouka, Abraham (1805-1883). Hoofdonderwijzer te Middelburg, 1834-1875. Di recteur van de Normaalschool, onderwijzer aan de Industrieschool. Zat met Nagt glas en M.A. 't Gilde in 1853 in een commissie om de betalingsmoeilijkheden van het waarborgfonds Rietveld Te Winkel te onderzoeken. L.v.Z. dl 1, p. 282. Graeuwen, Paulus 's (1777-1863). Geneesheer te Middelburg. Fokker De Man, p. 60. Graswinkel (?-?). Sloot een vennootschap met Hendrik Nagtglas. Gratama, Bernard Jan (1822-1886). Substituut-officier bij de rechtbank te Zie- rikzee. Later hoogleraar strafrecht te Groningen. Was getrouwd in 1852 met Jkvr. Everdina Johanna de Jonge (1822-1878). Groesen, Cornelia van der (?-1884). Zuster van volgende. Groesen, van der (?-?). Kapitein. Grootschoen, Aafje (?-?). Dienstbode bij Ds. Dumans. Grouw, Gustaaf H.J. (?-?). Officier van het Indisch leger, later gemeenteraads- 176

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 174