laar. Reisde veel voor zijn vaders beroep. Na de plundering van Antwerpen in 1576 door de Spanjaarden trok hij naar Duitsland en Italië. Hij schilderde bloemen, insecten, vissen, vaak in zinnebeeldige voorstellingen (Thieme-Becker, dl 17, p. 193-195, 1924; W. Blunt, The art of botanical illustration, Londen, p. 77-80, 1950). Hoefnagel was bevriend met Johan Radermacher (1538-1617) en vereerde hem in 1589 een schilderij met allegorische voorstellingen. Rader- machers jongste dochter Johanna trouwde te Middelburg met Lucas Schorer. Via nakomelingen van dit Schorer echtpaar belandde het schilderij bij Maria Petronella Schorer, die in 1790 trouwde met Mr. N.G. Lambrechtsen van Ritthem (zie brief van Lambrechtsen in: Th. Jorissen, Genealogie Hoefnagle. - Na- vorscher dl 22, p. 260-269, 1872). Hun kleinzoon Thomas Adriaan Lambrechtsen (1825-1879) verkocht het in 1874 (of 1876?) aan W.G. Bal, antiquair te Mid delburg, die het in 1878 verkocht aan de Rotterdamse antiquair L.E. van Min den. Vervolgens kocht de predikant W.Th. van Griethuysen het schilderij en zond het in op een tentoonstelling van oude meesters in 1881. In 1886 legateerde hij het aan het Museum Boymans te Rotterdam (P. Haverkom van Rijsewijk, Notice descriptive des Tableaux et Sculptures du Musée de Rotterdam, nomnié d'après le fondateur Musée-Boymans, p. 104-108, 1892; I. Bergström, Hollandskt Stillebenmaleri under 1600-talet. - Göteborg, p. 46, 1947). Nagtglas was dus abuis toen hij vermeldde, dat het schilderij naar het Antwerps Museum zou zijn verkocht. Hoek, Johannes (1813-1893). Ned. Hervormd predikant te Giethoorn, Oude- schoot en Kampen. Frederiks-v.d. Branden, p. 353. Hoek, Willem Adrianus van (1839-1903). Rijksadvocaat te Middelburg. Ook gemeenteraadslid in deze stad. Hofdijk, Willem Jacobs (1816-1888). Letterkundige (romans en poëzie). Was ook verdienstelijk schilder. NNBW dl 1, kol. 1133-1136, 1911. Hollander, G.J. den (?-?). Beeldhouwer te Middelburg. Restaureerde grafmo numenten Van Tuyll. L.v.Z. dl 2, p. 795 (Zie Grafmonumenten Van Tuyll van Serooskerke). Maakte in 1880 het medaillon voor het Bellamy-gedenkteken te Vlissingen (Zie J. Bellamy en Gedenkteken Bellamy). In 1884 maakte hij de medaillons voor het gedenkteken Wolff en Deken te Vlissingen (Zie E. Wolff- Bekker en Gedenkteken Wolff en Deken). Verder restaureerde hij het grafmo nument van H. Thibaut te Aagtekerke (Zie Gedenkteken Thibaut) en maakte voor de kerkeraad der Evang. Luthersche Gemeente te Middelburg een borstbeeld van Martin Luther. Dit werd in bruikleen afgestaan aan het Z.G.d.W. (W.D. Luteyn, Catalogus der schilderijen en portretten, 1885). In 1881 maakte hij een buste van Prins Frederik. Het Verslag van de Alg. Vergadering Z.G.d.W. 1880- 1884 vermeldt: Aan den beeldhouwer J.G. den Hollander werd opgedragen om de brokken en scherven van de Domburgsche votiefstenen met cement te ver binden en in houten kasten te plaatsen. Hollestelle, Adriaan (1832-1922). Onderwijzer te Goes en Scherpenisse tot 1859, daarna landmeter en opzichter van Rijkswaterstaat in Tholen. L.v.Z. dl 1, p. 400; M.P. de Bruin, Adriaan Hollestelle en zijn "Levensboek". - Arch. Z.G.d.W. 1962, p. 47-94. Hondius, Petrus 1578-1621). In 1604 predikant te Terneuzen. Woonde op de Moufenschans en hield daar een kruidtuin. Publiceerde in 1621 Dapes inemp- tae, of de Moufe-schans, dat is de soeticheydt des Buyten-levens. Verghelselschapt met de Boucken. Leiden, 534 pp. L.v.Z. dl 1, p. 404; NNBW dl 8, kol. 812-814, 1930; De Bie-Loosjes, dl 4, 1931, p. 219; A. Meerkamp van Embden, Het Album Amicorum van Petrus Hondius, 1578-1621, predikant te Terneuzen. - Arch. Z.G.d.W. 1934, p. 45-62; L.A.J. Burgersdijk, Speurtocht tusschen de bladen van het Album Amicorum van Petrus Hondius. - Arch. Z.G.d.W. 1934, p. 63-109; P.A.F. van Veen, De soeticheydt des Buyten-levens, vergheselschapt met de bou- 178

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 176