eken. - Den Haag, I960, p. 19-23; P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. - Amsterdam, 1943, p. 341-354. Hondius (?-?). Gezelschapsjuffrouw van G.J. Nagtglas in 1858. Hulsebos, Gerrit Assies (1839-1919). Conrector van het gymnasium te Utrecht. Huybert, de. Leden van de familie. L.v.Z. dl 1, p. 436; NNBW dl 2, kol. 617- 619, 1912. Inckel, Jacob Ernst (1812-1882). Luthers predikant. Loosjes, Naaml. Luth. Kerk, 1925, p. 130; NNBW dl 8, kol. 902-903, 1930. Janse, Leendert (1818-?). Aanvankelijk timmerman, in 1839 landmeter, 1844 lector van het Natuurkundig Gezelschap, 1849 toezicht op de Provinciale gebou wen in Zeeland, 1850 ontwerper en bouwer van de Middelburgse gasfabriek en hiervan directeur. In 1863 leraar wis- en zeevaartkunde aan de Kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam tot 1884. L.v.Z. dl 1, p. 470. Jansen, Bart (?-?). Krantenjongen te Middelburg. Janssen, Hendrik Quirinus (1812-1881). Ned. Hervormd predikant in Zeeuwsch- Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren. Schoolopziener en archivaris. L.v.Z. dl 1, p. 479; NNBW dl 4, kol. 810-811, 1918; De Bie-Loosjes, dl 4, 1931, p. 503. Janssen, Johannes Marinus (1840-1889). Zoon van voorgaande. Geneesheer en baddokter te Domburg. L.v.Z. dl 1, p. 481 Janssen, dames (?-?). Jarry, Nicolaas (1735-1784). Geboren in Terneuzen; kaperkapitein a/b van "De Vlissinger", gesneuveld in gevecht met twee Britse oorlogsschepen voor de Engelse oostkust. L.v.Z. dl 1, p. 483; Genealogie van het geslacht Jarry, Branche de Hollande, van 1450-1953 (z.j.). Jeras, D. (?-?). Uit Middelburg. Jonge, J. de (?-?). Antirevolutionair Tweede Kamerlid. Jonge, Bonifacius de (1787-1854). Arts te Middelburg, hoogleraar aan de Ge neeskundige School aldaar. Van 1834-1854 voorzitter van het Z.G.d.W. Broeder van Jhr. Marinus Willem de Jonge (1786-1858), Jhr. Karei Willem de Jonge (1789-1852) en Jhr. Willem Dignus de Jonge (1795-1864). L.v.Z. dl 1, p. 499; NNBW dl 3, kol. 649-650, 1914. Jonge, Everdina Johanna de (1822-1878). Getrouwd met Mr. B.J. Gratama (1822-1886). Dochter van Jhr. Willem Dignus de Jonge. Zuster van Jhr. Marinus Willem de Jonge (1823-1852) en Jhr. Johan Louis de Jonge (1826-1887). Jonge, Johan Louis de (1826-1887). Wethouder van Zierikzee. Lid van de Tweede Kamer. Broeder van voorgaande. L.v.Z. dl 1, p. 501. Jonge, Karei Willem de (1789-1852). Wethouder van Zierikzee. Broeder van Jhr. Marinus Willem de Jonge (1786-1858), Jhr. Bonifacius de Jonge (1787- 1854) en Jhr. Willem Dignus de Jonge (1795-1864). L.v.Z. dl 1, p. 499. Jonge, Marinus Willem de (1786-1858). Broeder van voorgaande. Lid van de Tweede Kamer 1829-1839. Lid van de Raad van State 1839-1844. Minister van Justitie 1844-1848. L.v.Z. dl 1, p. 498. Jonge, Marinus Willem de (1823-1852). Scheepsreder te Zierikzee. Zoon van Jhr. Willem Dignus de Jonge (1795-1864). Broeder van Jkvr. Everdina Johanna de Jonge (1822-1878) en Jhr. Johan Louis de Jonge (1826-1887). L.v.Z. dl 1, p. 501. Jonge, Willem Dignus de (1795-1864). Lid Prov. Staten van Zeeland 1829- 1854. Wethouder en raadslid van Zierikzee 1852-1854. Broeder van Jhr. Marinus Willem de Jonge (1786-1858), Jhr. Bonifacius de Jonge (1787-1854) en Jhr. Karei Willem de Jonge (1789-1852). L.v.Z. dl 1, p. 501. Jonge, Willem Marinus Hendrik de (1824-1898). Lid Prov. Staten van Zeeland. Rentmeester van het kroondomein. Getrouwd in 1850 met Jeanne Cornelia Kel ler (1823-1894). Zoon van Jhr. Karei Willem de'Jonge (1789-1852). 179

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 177