Libert (?-?). Te Goes. Liefde, Fop Gerrit de (1845-?). Leraar Duits aan het Gymnasium te Middel burg, 1879-1908. In dit jaar vertrokken naar Loosduinen. Ligny, Pieter Marinus de (1828-1892). Apotheker te Middelburg en van 1853- 1866 lector scheikunde aan de Geneeskundige School. Lid van de gemeenteraad van Middelburg. L.v.Z. dl 2, p. 82. Lipperhey, Johan (of Hans) (?-1619). Uitvinder der verrekijkers te Middelburg. L.v.Z. dl 2, p. 88 en Ibid, dl 1, p. 475; NNBW dl 1, kol. 1278, 1911. Lobatto, Rehuel (1797-1866). Wiskundige. Hoogleraar akademie te Delft en leermeester van Nagtglas. NNBW dl 6, kol. 958, 1924. Loenen Martinet, Johannes van (1840-1918). Ned. Hervormd predikant. Ge trouwd met Anne Elisabeth Gunning (1838-1865). Zwager van Nagtglas. Zie onder A.E. Gunning. Louws, gezusters (?-?). Te Westkapelle. Luteyn, Johannes (1828-1912). Agent van de Nederlandsche Bank te Middel burg. Lynden, Willem Arnold graaf van (1836-1913). Burgemeester van Koudekerke, lid Gedeputeerde Staten van Zeeland. Getrouwd met Wilhelmina Johanna de Bmyn (1842-1926). Zijn schoonmoeder, Douairière P.P.G. de Bruyn-Boddaert kocht in 1880 het kasteel Westhove te Oostkapelle. Zie noot 149. L.v.Z. dl 2, p. 87. Lynden, Rudolph Willem graaf van (1808-1876). Commissaris des Konings in Zeeland 1860-1876. L.v.Z. dl 2, p. 40 en 85; NNBW dl 3, kol. 800-801, 1914. Machwirth, Johanna Georgine (1874-1945). Schilderes. Getrouwd met G.C. Haverkamp. Nagtglas werd in 1900 door haar geschilderd. Scheen, dl 2, p. 5, 1970. Magielse, Andries (1813-1870). Landmeter, opzichter van Rijkswaterstaat. Ge meenteraadslid van Middelburg. L.v.Z. dl 2, p. 114. Man, Jan Cornelis de (1818-1909). Geneesheer te Middelburg in 1842. Be kleedde vele functies van geneeskundige aard. Ook bestuurslid en conservator van het Z.G.d.W. L.v.Z. dl 2, p. 121; NNBW dl 2, kol. 864-865, 1912; J. Sasse, Ter nagedachtenis van Dr. J.C. de Man (20 Sept. 1818-2 Jan. 1909). - Tijdschr. Kon.Ned.Aardr.Gen. (2) dl 26, p. 427 en 429-435; W. Polman Kruseman, Ter herinnering aan Dr. J.C. de Man. - Arch. Z.G.d.W. 1910, p. 1-92; D. Schoute, Het wetenschappelijk leven van Dr. J.C. de Man. - Arch. Z.G.d.W. 1915, p. 1-28. Maret Tak, Pieter de (1805-1875). Procureur te Middelburg. Van 1831-1856 secretaris van het departement Middelburg van het Nut. L.v.Z. dl 2, p. 131. Marinissen, Anthonie (1651-1715). Geboren te Veere, waar hij het ambacht van kuiper uitoefende en verschillende openbare functies bekleedde. Schreef een dagboek. Zie: Nagtglas, Het dagboek van Anthonie Marinissen. - Zeeuwsch Jaarb. 1859, p. 1-10. L.v.Z. dl 2, p. 133. Marinissen, Danker Johan Jacob (?-?). Apotheker te Middelburg. Hij behoorde tot de hulpverleningsgroep die in 1826 in de noordelijke provincies ging helpen om een besmettelijke ziekte te bestrijden. Hij ontving daarvoor in 1828 de zil veren medaille van het Nut. Zie: Nagtglas, Geschiedenis van het Middelburgsch Departement der Maatschappij tot "Nut van 3t Algemeen" van 1793-1866, p. 57-58, 1867. Marnix van St. Aldegonde, Philips van (1540-1596). Geboren te Brussel. Kocht in 1578 de ambachtsheerlijkheid West-Souburg en liet het vervallen kasteel her bouwen. J.A. Trimpe Burger, Het kasteel van West-Souburg, het latere slot Alde gonde. - Z.T. dl 22, p. 108-112, 1972. L.v.Z. dl 2, p. 135; Frederiks-v.d. Branden, p. 494; NNBW dl 1, kol. 1307-1312, 1911. Winkl.Prins, Encycl.Vlaanderen dl 4, p. 258, 1974. Zie ook noot 34. Maronier, Jan Hendrik (1827-1920). Remonstrants predikant. Frederiks-v.d. 183

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 181