1927). Uit het eerste huwelijk een dochter Adriana Maria Cornelia Johanna (Middelburg, 10 dec. 1866-Amhem, 13 juli 1957). Hij werd begraven te De Bilt in hetzelfde graf met Ds. J.H. Rijnink (P-1814), J.J. Rijnink-Nagtglas 1739- 1812), Frangoise Caroline Nagtglas-Gunning (1830-1927) en Caroline Magda- lena Nagtglas (1816-1897). Frederiks-v.d. Branden, p. 538; NNBW dl 4-, kol. 1018, 1918 en Ibid, dl 8, kol. 1202-1203, 1930. L.v.Z. dl 2, p. 255. Nagtglas, Henderik (1753-1797). Schout van Naarden en stedehouder van Gooi land in 1775. Getrouwd met Aletta Maria Klad (1753-1824). Grootvader van F. Nagtglas. Nagtglas, Hendrik (1805-1872). Oudste broeder van Nagtglas. Getrouwd in 1829 met Clasina Dina Cornelia Voss van Zijll (1803-1859). Hertrouwd in 1864 met Johanna Maria van der Meer Mohr (1817-1872). Uit het eerste huwelijk had hij een zoon Johan Leonard Comelis Marius (1842-1879). Hendrik Nagt glas was betrokken bij het debacle van de Maatschappij ter vereeniging van de Eems en de Zuiderzee door de Drentsche heide in 1848. Zie noot 78. Daarna was hij enige tijd werkeloos en zocht naar vertaalwerk. In 1856 werd hij geplaatst bij het Ministerie van Justitie in Den Haag. Nagtglas, Johan Leonard Cornelis Marius (1842-1879). Zoon van voorgaande. Adjunct-commies van de Algemeene Rekenkamer. Nagtglas, Netje (?-?)• Nicht van Nagtglas. Nagtglas-Ermerins, Maria Petronella Wilhelmina. Zie onder M.P.W. Ermerins. Nagtglas-Gunning, Frangoise Caroline. Zie onder F.C. Gunning. Nagtglas Versteeg, Cornelis Dirk (1861-1924). Kwam in 1876 bij Nagtglas in huis. Studeerde aan de Polytechnische School te Delft en behaalde in 1886 de titel van civiel en electrotechnisch ingenieur. Werkte eerst bij de Waterverver- sching te Den Haag (1886-1888), daarna bij de gloeilampenfabriek Johan Bou- dewijnse te Middelburg (1888-1890), Instituut Montefiore te Luik (1891), Mij Helios te Keulen-Ehrenfeld (1891-1894), Geveke Co te Amsterdam (1894- 1902). Getrouwd in 1888 met Catharina Wilhelmina Ulricke Sibmacher Zijnen (1860-1898).Hertrouwd in 1904 met Josephine Lucie Stephanie Harloff (1869-?). Nagtglas Versteeg, Gerrit Aleydanus (1826-1875). Wijnhandelaar te Utrecht. Van hem erfde Nagtglas de bibliotheek. Nagtglas Versteeg, Henri Willem Marinus (1828-1876). Vader van Comelis Dirk Nagtglas Versteeg, hiervoor genoemd. Aanvankelijk gezagvoerder bij de Ned. Indische Stoomboot Mij, later agent dezer Mij en koopman te Padang. Omge komen bij het vergaan van de "Lt. Generaal Kroesen" in Straat Soenda op 18 juni 1876. Nagtglas Versteeg, Netje (?-1876). Te Utrecht. Nauta van der Grijp, Sicco Godefridus (1810-1893). Apotheker te Zierikzee. Lid van de Geneeskundige raad van Zeeland. Gemeenteraadslid van Zierikzee. L.v.Z. dl 1, p. 305; Ibid, dl 2, p. 265. Nicolson, Johannis Alexander (1803-?). Ingenieur van de Waterstaat. Nieukerken, Johannes Jacobus van (1854-?). Architect te Den Haag. Hij ont wierp het plan voor de bouw van het huis van Nagtglas te Domburg. Zie onder: Domburg en onder: Kuiler. Hij maakte ook een tekening voor de bouw van het "Kurhaus" Badhotel) te Domburg. Versl.Alg.Verg. Z.G.d.W. 1885-1893, p. 70. L.v.Z. dl 1, p. 578; Ibid, dl 2, p. 272. Nieuwenhuis, juffrouw (?-?). Uit Maassluis. Logeerde in 1845 te Zierikzee. Nobel, Catharina Jacoba le (1816-1889). Uit Middelburg. Nonhebei, Johan Petrus (1830-1883). Ned. Hervormd predikant te Middelburg 1862-1881, daarna te Dordrecht. Getrouwd met Luthera Anna Agatha baronesse van Haersolte tot den Doom. L.v.Z. dl 2, p. 284. Noom, Johannis (1785-1859). Logementhouder, en later brievengaarder te St. Maartensdijk. 186

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 184