Ockerse, Willem Anthonie (1760-1826). Ned. Hervormd predikant te Baarn, 1782, en te Wijk-bij-Duurstede, 1784. In 1797 lid der Nationale conventie. Later had hij een effectenkantoor te Amsterdam. L.v.Z. dl 2, p. 291; Frederiks- v.d. Branden, p. 564. Oort, Petrus van (1834-1893). Stuurman grote vaart. Civiel-ingenieur van de Wa terstaat in Zeeland. Publiceerde in 1880 Schipper Verduin. Uit het leven op en langs de Zeeuwsche Stroomen, 2 delen, 297 en 290 pp. Frederiks-v.d. Branden, p. 573; NNBW dl 5, kol. 401, 1921. Os, Willem van der (1864-1890). Uit Vlissingen. Studeerde rechten te Utrecht en bezocht Nagtglas aldaar meermalen. Hij verzamelde boeken, prenten en handschriften met betrekking tot de geschiedenis van Vlissingen. Daaronder spe ciaal van Bellamy en Betje Wolff. Bij de herdenking van Bet je Wolff en Aagje Deken werd in 1884 een tentoonstelling gehouden van boeken, handschriften en portretten, meest uit de verzameling van Van der Os. Deze bewerkte de catalogus, die in 1885 verscheen, met een voorwoord van Nagtglas. Overstraten, Adriana van (1756-1828). Dochter van de burgemeester van Ber- gen-op-Zoom. Publiceerde samen met Petronella Moens. Van der Aa, dl 13, p. 306, 1868; Frederiks-v.d. Branden, p. 582; L.v.Z. dl 2, p. 198. Pache, David (1766-1848). Vroeger eigenaar van een logement te Tholen. Parret, Ate (?-?). Stads-nar van Zierikzee. Passenier (?-?)■ Timmerman te Domburg. Pekelharing, Helena Geertruida (1854-1914). Geboren te Middelburg. Schilderes en telcenares van o.a. stillevens en bloemen. Scheen, dl 2, 1970, p. 162. Pekelharing, Klaas Rutger (1823-1885). Doopsgezind predikant te Middelburg 1849-1884. L.v.Z. dl 2, p. 364. Vader van voorgaande. Phernambuck (?-?). Verver te Zierikzee. Pické, Garolus Joannes (1831-1887). Geboren in Koudekerke. Advocaat te Mid delburg in 1856; kantonrechter in Tholen in 1860; minister van Justitie in 1866. Raadsheer Prov. Gerechtshof van Zeeland 1867-1875; burgemeester van Middel burg in 1879. Voorzitter van Zeeuwsche Mii van Landbouw 1862-1866 en 1875- 1885. L.v.Z. dl 2, p. 388; NNBW dl 4, kol. 1071-1072, 1918. Pilaar, Jan Garel (1798-1849). Geboren te Goes. Zee-officier en schrijver van boeken over het zeewezen. L.v.Z. dl 2, p. 399. Pisuisse, Hendrik Lodewijk Frederik (1840-1907). Hoofdredacteur van de Mid- delburgsche Courant van 1874-1883. L.v.Z. dl 2, p. 404; NNBW dl 2, kol. 1105, 1912; H.P. Abrahams, De pers in Zeeland 1758-1900. - 's-Gravenhage, 1912, p. 72. Planten, J.R. (?-?). Consul-generaal van Nederland te New York. Zijn zoon Herman Planten was op een kantoor te Amsterdam, maar keerde later naar New York terug. Polak (?-?). Te Zierikzee. Polderman, Adriaan (1810-1865). Landbouwer te St. Laurens. Getrouwd met Pietemella Davidse, overleden in 1847. Hij hertrouwde in 184-8 met Maatje Kod de (1824-1861), die hij eind januari 1861 vermoordde. Hij werd veroordeeld en stierf in 1865 in het tuchthuis te Leeuwarden. L.W. de Bree, Pleidooi voor Polderman. - Amsterdam, 1959. Polderman, Nicolaas (1777-1853). Burgemeester van St. Annaland van 1837-1851. Poley, Johannes Comelis (1827-1861). Bakker te Middelburg. Diaken der Ned. Hervormde gemeente 1853 en 1854. L.v.Z. dl 2, p. 414. Polman Kruseman, Hendrik (1812-1880). Rector van het gymnasium te Mid delburg 1839-1880. Secretaris en bibliothecaris van het Z.G.d.W. 1845-1862. L.v.Z. dl 1, p. 575; NNBW dl 2, kol. 732, 1912. Pontaumont (?-?). Was in 1808 of 1809 te Vlissingen geboren. Van Franse af komst. 187

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 185