Popta, Douwe van (1855-1924). Ned. Her\'omid predikant te Domburg 1881- 1885. Praag (?-?). Ambtenaar belast met het IJkwezen te Middelburg. Prins Alexander (1851-1884). Nadat de oudste zoon van Koning Willem III was overleden, werd Prins Alexander in 1879 kroonprins. Prins Frederik (1797-1881). Zoon van Koning Willem I. Hij was grootmeester van de orde van Vrijmetselaren. Zijn buste werd gemaakt door de Middelburgse beeldhouwer G.J. den Hollander. Prins Hendrik (1820-1879). Bi-oeder van Koning Willem III. Had bijzondere belangstelling voor het zeewezen. Verleende steun bij de oprichting van de stoomvaartmaatschappij Zeeland. Van 1850-1879 was hij stadhouder van Luxem burg. Ph.M. Bosscher, P.I. Mörzer Bruyns-de Haan, L.M. Akveld G. Trausch, Prins Hendrik de Zeevaarder. - Naarden, 1975, 227 pp. Prins van Wales (1841-1910). Later Koning Edward VII van Engeland van 1901-1910. Proes-Nagtglas, Agatha Maria. Zie onder Agatha Maria Nagtglas. Proes, Alida Gesina Maria (?-?). Dochter van Ds. L. Proes en A.M. Nagtglas. Directrice van het Diaconessenhuis te Leeuwarden. Proes, B.C. Ernest (?-?)• Zoon van Ds. L. Proes en A.M. Nagtglas. Vertrok naar Zuid-Afrika. Proes, Leendert (1805-1891). Ned. Hervormd predikant te Leeuwarden. Ge trouwd met Agatha Maria Nagtglas (1807-1898). Frederiks-v.d. Branden, p. 628; NNBW dl 10, kol. 761, 1937. Pronk, Comelis (1691-1759). Tekenaar, vooral bekend door zijn topografische tekeningen. Hij maakte afbeeldingen voor de Tegenwoordige Staat der Ver- eenigde Nederlanden. Scheen, dl 2, p. 199, 1970. Puffelen, van (?-?). Timmerman te Middelburg. Radermacher, Johan (1538-1617). Koopman, eerst te Londen, later te Antwer pen. Toen laatstgenoemde stad in 1585 naar de Spanjaarden overging week hij uit naar Aken, later naar Middelburg in 1589. Hij trouwde in Londen in 1571 met Johanna Racket (F-1600). Hun dochter Johanna (1590-1662) trouwde in 1611 met Lucas Schorer (1582-1651). Radermacher was bevriend met Joris Hoefnagel (1542-1600), die in 1589 een schilderij aan hem opdroeg met een allegorische voorstelling. Zie onder: Bal, Hoefnagel en Lamb recht sen van Ritthem. L.v.Z. dl 2, p. 457; NNBW dl 2, kol. 1154-1156, 1912. Rappard, Frans Alexander ridder van (1793-1867). Secretaris-generaal aan het Ministerie van Oorlog 1842-1860. Frederiks-v.d. Branden, p. 637; NNBW dl 2, kol. 1162-1163, 1912. Raven, Maurits (?-?). Werkzaam aan de werf "De Schelde" te Vlissingen. Reigersberg Versluys, Johan van (1802-1866). Lid Gedeputeerde Staten van Zeeland. L.v.Z. dl 2, p. 847. Reuzel, B. van (?-?). Was 17 jaar lang knecht van Nagtglas. Reijnenberg (?-?). Te Zierikzee. Weesjongen, die naar de zeevaart wilde en van Nagtglas onderwijs kreeg in wiskunde en stuurmanskunst. Ripping, Hendrik (1781-1880). Geboren te Tholen. Geneesheer te Middelburg in 1810. L.v.Z. dl 2, p. 517; De Man, Geneesk. School, 1ste stuk, p. 17. Ritchie, Zie onder Kooman. Ritter, Pierre Henri (1851-1912). Remonstrants predikant te Utrecht. Later hoogleraar wijsbegeerte Universiteit van Utrecht. Röell, Gornelis David (1824-1893). Surnumerair der registratie, later ontvanger der registratie en domeinen te Middelburg. Roghée, Willem (1824-1896). Drukker en boekhandelaar-uitgever te Gent. Schrij ver van gedichten en van verhandeling over de Vlaamse beweging in 19de eeuw. 188

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 186