Frederiks-v.d. Branden, p. 633; Winkl.Prins, Encycl.VIaanderen dl 5, p. 128, 1974. Rolin-Jacquemijns, Gustaaf (1835-1902). Advocaat te Gent. Liberaal politicus. In 1873 mede-oprichter van het Institut de Droit International, lid van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. Frederiks-v.d. Branden, p. 664; Winkl.Prins, Encycl.VIaanderen, dl 5, p. 129, 1974. Rooses, Max (1839-1914). Vlaams kunsthistoricus. Bewaarder van het museum Plantin-Moretus te Antwerpen. Frederiks-v.d. Branden, p. 670. Rue, Pieter de la (1695-1770). Advocaat te Middelburg. Rekenmeester van Zee land 1725-1759. Was dichter en schrijver op historisch gebied. Publiceerde in 1734 Geletterd Zeeland (2de druk in 174-1). In 1736 Staatkundig en heldhaftig Zeeland. L.v.Z. dl 2, p. 551; NNBW dl 7, kol. 1072-1074, 1927; Frederiks-v.d. Branden, p. 675; F.W.D.G.A. van Hattum, Een verloren gewaande aanvulling op De la Rue's "Geletterd Zeeland". - Arch.Z.G.d.W. 1931, p. 109-121. Ruever, Adriaan Jan (1738-1788). Advocaat, later pensionaris van Zierikzee. L.v.Z. dl 2, p. 555. Ruighart, Abraham Cornells (1823-1886). Zoon van Pieter Ruyghart (1784- 1858). Neef (cousin) van Nagtglas. Dienst bij de marine te Vlissingen en te Batavia. Gepensioneerd in 1872. Daarna gemeenteraadslid van Vlissingen. Woon de later te Arnhem. Ruighart, Agatha Maria (Mietje) (1820-1895). Zuster van voorgaande. Ruighart, Cornelia Johanna (1817-1881). Zuster van voorgaande. Getrouwd met Hendrik Gerrit Duhne (1788-1849), kapitein der mariniers te Vlissingen. Ruyghart, Cornelis (1786-1863). Jongste broeder van de moeder van Nagtglas. Majoor der mariniers te Vlissingen, gepensioneerd in 1852. Ruyghart, Maria (1779-1855). Moeder van Nagtglas. Getrouwd met Cornelis Johannes Nagtglas (1774-1862). Ruyghart, Pieter (1784-1858). Broeder van de moeder van Nagtglas. Getrouwd met Caroline van der Schalk (1779-1849). Hij was commissaris van politie te Vlissingen. Ruynen, Arent van (?-?). Speculeerde in de Maatschappij ter vereeniging van de Eems en de Zuiderzee door de Drentsche heide. Is later naar "De Onuner- schans" overgebracht (zie noot 78 en noot 101). Zie ook onder C.J.M. Nagtglas en H. Nagtglas. Rijk, Jacob Symens de 1541-1584). Amsterdams graankoopman, in 1566 naar Dantzig uitgeweken. In 1572 bij de inneming van Den Briel, later bevelhebber van Veere. L.v.Z. dl 2, p. 190, 535 en 781; NNBW dl 5, kol. 635, 1921. Rijnink, Jan Hendrik (?-1814). Ned. Hervormd predikant te Schellingwoude, later te Bergen-op-Zoom. Woonde daarna te Utrecht. Getrouwd met Jacoba Jo hanna Nagtglas (1739-1812). Oud-oom en oud-tante van Nagtglas. L.v.Z. dl 2, p. 199. Sanderse (?-?). Te Domburg. Verhuurde kamers. Scheer, Petrus Anthony van der (1819-1870). Ned. Hervormd predikant te Middelburg 1856-1870. Schipperus, Pieter Adrianus (1840-1929). Schilder te Rotterdam. Reisde met J. Craandijk door Zeeland. Frederiks-v.d. Branden, p. 177; Scheen, dl 2, p. 307. Schorer, Johan Willem Meinard (1834-1903). Advocaat te Middelburg in 1858. Burgemeester van Nieuw- St. Joosland in 1859, in 1867 tevens van Amemui- den. Burgemeester van Middelburg 1871-1879. Commissaris des Konings in Noord-Holland van 1879-1897. Vice-president van de Raad van State 1896-1903. L.v.Z. dl 2, p. 602. Schorer- Maria Jacoba Schorer, Douairière Johan Hendrik (1785-1858). Lega teerde 20.000 aan de Ned. Hervormde diakonie te Middelburg. Als regentes van het Burger-Weeshuis in deze stad werd zij opgevolgd door M.P.W. Nagtglas- Ermerins. 189

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 187