Schriek, Adrianus Jacobus Waltherus van der (1827-1902). Kolonel, later gene- raal-majoor van de Infanterie. Schrier, Jacobus (?-?). Stalhouder en rijtuigverhuurder te Domburg. Schultz, J.R.P. (?-?). In 1837 lid van de commissie van het Departement Vlis- singen van het Nut voor de oprichting van een standbeeld voor M.A. de Ruyter. F.H.J. Dieperink, Honderdvijftig jaar Nutsdepartement Vlissingen. - Z.T. dl 18, p. 38-47, 1968. Schutters, Comelis Elisa (1805-1875). Aanvankelijk boekhandelaar, later koster van de Koorkerk te Middelburg 1836-1875. L.v.Z. dl 2, p. 618. Schütz, Jan Frederik (1817-1888). Schilder van o.a. zeegezichten. L.v.Z. dl 2, p. 618; Scheen, dl 2, p. 331, 1970. Schuurbeque Boeye, Marinus Jan (1810-1902). President van de rechtbank te Zierikzee. Vice-president van de Vereeniging tot wering van armoede en beteu geling van bedelarij, opgericht te Zierikzee in 1848. Senij, Antoinetta Maria (1847-1892). Dienstbode van Nagtglas te Middelburg. Later getrouwd met timmerman Bouman. Sibmacher Zijnen, Frederik Pieter Jacob (1826-1895). Ned. Hervormd predikant te Middelburg 1856-1895. Voorzitter van het Z.G.d.W. L.v.Z. dl 2, p. 1025; NNBW dl 5, kol. 1186, 1921; M.P. de Bruin, Zeeuwse kroniek. - Z.T. dl 20, p. 62, 1970. Sibrandi (of Sybrandi) (?-?). Ned. Hervormd predikant. Getrouwd met Betje Ankeringa. Sifflé, Alexander Frangois (1801-1872). Notaris en advocaat te Middelburg. Hoofdredacteur van de Zeeuwsche Courant, die hij in 1848 had helpen oprichten. Letterkundig werk (proza en poëzie). Was vrijmetselaar en schreef artikelen in "De Dageraad". L.v.Z. dl 2, p. 630; Ftederiks-v.d. Branden, p. 719. Simmer (?-?). Bode van het Armhuis te Zierikzee. Slegt, Jacobus (1791-1851). Van 1843-1851 griffier van de Staten van Zeeland. L.v.Z. dl 2, p. 638. Sloet tot Oldhuis, Bartholomeus Willem Anne Elisa baron (1808-1884). Burge meester van Hengelo. In 1838 lid, daarna president van de arrondissementsrecht bank te Zwolle. Lid van de Tweede Kamer 1848-1860 voor de liberale partij. Zie ook noot 138. NNBW dl 2, kol. 1325-1326, 1912; Frederiks-v.d. Branden, p. 727. Slotemaker, Adrianus (1803-1866). Ned. Hervormd predikant te Middelburg 1839-1866. Getrouwd met Henriette Lambertina Ravesteyn (1805-1859), een nicht van Nagtglas. L.v.Z. dl 2, p. 641. Slotemaker, Cornelis Gerardus (1826-1885). Zoon van voorgaande. Ned. Her vormd predikant te Cats 1855-1865. Daarna leraar Franse letterkunde te Deven ter. L.v.Z. dl 2, p. 643. Smallegange, Mattheus (1634-1710). Geboren te Goes. Geschiedschrijver. Zijn bekendste werk is Nieuwe Chronyk van Zeeland, 1696. L.v.Z. dl 2, p. 645; Frederiks-v.d. Branden, p. 729; NNBW dl 5, kol. 755-756, 1921. Smit Sibinga, Gerhardus (1836-1907). Leraar grieks en Nederlands, en conrector aan het gymnasium te Middelburg 1879-1904. Snellaert, Ferdinand Augustijn (1809-1872). Officier van gezondheid. Arts te Gent. Mede-oprichter van de Mij De Tael is gantsch het Volk in 1836. Actief in de Vlaamse beweging. Frederiks-v.d. Branden, p. 735; Winkl.Prins, Encycl. Vlaanderen, dl 5, p. 271, 1974. Snellen, Herman (1834-1908). Directeur van het Nederlandsch Gasthuis voor ooglijders te Utrecht en hoogleraar aldaar 1877-1899. Hij bezocht Nagtglas te Domburg in 1883. Snouck Hurgronje, Antonie Pieter (1826-1914). Raadslid te Middelburg. Rech- ter-plaatsvervanger van de arrondissementsrechtbank te Middelburg. Snouck Hurgronje, Adriaan Willem (1817-1885). Raadsheer Prov. gerechtshof 190

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 188