van Zeeland 1856-1875. L.v.Z. dl 1, p. 434. Soetbrood Piccardt, Rixtinus Arnoldus (1814-1888). Ned. Hervormd predikant te Goes 1850-1888. Ook archivaris van Goes sedert 1860. L.v.Z. dl 1, p. 480, Ibid, dl 2, p. 385; Frederiks-v.d. Branden, p. 608; NNBW dl 4, kol. 1070-1071, 1918. Soeter (?-?). Commissaris van de stoombootdienst Middelburg-Rotterdam. Sorge, Comelis Levinus van (1817-1893). Timmerman te Middelburg. Voerde werkzaamheden uit in het museum van het Z.G.d.W. Sprenger, Willem Johan (1846-1930). Te Middelburg. Chef van de firma Spoors Sprenger. Wethouder van Middelburg. Stamkart, Franciscus Johannes (1805-1882). Onderwijzer wis- en zeevaartkunde, ijker, hoogleraar Polytechnische school te Delft. In 1844 doctor honoris causa wis- en natuurkunde te Leiden. NNBW dl 1, kol. 1486-14-88, 1911. Steenis, van (?-?). Bewoner van een logement te Utrecht. Hij werd in 1844 te 's-Gravenhage opgehangen. Steringa Kuyper, Berend Hendrik (?-?). Te Middelburg. Leraar geschiedenis en aardrijkskunde 1879-1880. Steringa Kuyper, juffrouw (?-?). Te Utrecht? Stetterogge, Johan David (1805-1890). Ned. Hervormd predikant te Zierikzee 1837-1872. Getrouwd met Anna Maria Ermerins (1807-1883), een nicht van M.P.W. Nagtglas-Ermerins. Hij bewoonde het huis Oude Haven A 335 (thans Havenpark 15) te Zierikzee, dat eerder bewoond was geweest door de schoon ouders van Nagtglas. L.v.Z. dl 2, p. 706; P.D. de Vos, Oude patricische woon huizen en geslachten te Zierikzee, 1915. Stolpe, Cornelis van der (?-?). Burgemeester van Bruinisse. Stoppelaar, Gerardus Nicolaas de (1825-1899). Geboren te Middelburg. Advo caat aldaar. In 1852 griffier ter secretarie, van 1856-1884 gemeentesecretaris, tevens conservator van de Oudheidskamer in het stadhuis. Hij schonk in 1888 een som geld aan het Z.G.d.W. om het huis van Jhr. P. Damas van Citters (1802-1888) aan te kopen en het in te richten als museum van het Genootschap. L.v.Z. dl 2, p. 714-; J.C. de Man, Levensbericht van Mr. G.N. de Stoppelaar. - Levensber. Mij Ned.Letterkunde, 1900, 28 pp.; Frederiks-v.d. Branden, p. 763; A.M. Dumon Tak, Het Kunstmuseum te Middelburg. - Z.T. dl 20, p. 37-47, 1970; NNBW dl 2, kol. 1383-1384, 1912. Stoppelaar, Johannes Hermanus de (1826-1908). Broeder van voorgaande. Ge boren te Middelburg. Burgemeester van Veere, Vrouwenpolder en Gapinge. Pre sident van de rechtbank te Middelburg. Van 1861-1874 gemeente-archivaris van Middelburg. Vertrok in 1874 naar Cairo (Egypte) als lid van de internationale rechtbank, tot 1899. L.v.Z. dl 2, p. 716; Frederiks-v.d. Branden, p. 763; NNBW dl 2, kol. 1384, 1912. Stoppelaar, Johannes Didericus Marinus de (1814-1883). Gemeente-ontvanger van Middelburg. Stuers, Victor Eugène Louis de (1843-1916). Advocaat in Den Haag. In 1873 referendaris op het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, afd. Kunsten en We tenschappen. Kwam in Middelburg spreken over restauratieplannen van de Abdij gebouwen. Frederiks-v.d. Branden, p. 768. Sues, Gustaf (?-?). Schilder uit Dusseldorp. Sues, Wilhelm (?-?). Uit Frankfurt. Swalme, Simon van der (1811-1870). Secretaris van Vlissingen. Van 1852-1870 griffier van de Staten van Zeeland. L.v.Z. dl 2, p. 731. Sijpesteijn, Cornelis Ascanius van (1823-1892). Kapitein van de artillerie. Refe rendaris op het departement van Koloniën in 1863. Lid van de Tweede Kamer. Gouverneur van Suriname in 1873. Frederiks-v.d. Branden, p. 777. Taats, Bernard Jan Hendrik (1819-1861). Ned. Hervormd predikant te Middel- 191

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 189