van het Bestuur der Godshuizen tot regentes van het Burger weeshuis M.P.W. Nagtglas-Ermerins. 1858, november. Verhuisd naar Houtkaai H 119. 1859, 1 october. Voorzitter van het Bestuur der Industrieschool te Middelburg. 1861, 1 januari. Ouderling der Nederlands Hervormde Gemeente te Middelburg. Tot 1867. 1861, januari. Lid van de commissie voor de noodlijdenden door den watervloed in de Bommelerwaard. 1861. Conservator van het oudheidkundig kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1861, juni. Voorzitter der commissie voor de Nijverheids-Tentoonstel ling te Haarlem. 1862, 14 februari. Bibliothecaris van het Zeeuwsch Genootschap der W etenschappen. 1862. Lid en secretaris van de commissie om namens ingezetenen van Middelburg tegen een geringe bijdrage per persoon aan te kopen de schilderij van Schütz, en aan de Koning als een herinnering aan zijn bezoek in Zeeland aan te bieden. 1862, juni. Secretaris van de Staathuishoudkundige afdeling van het XVIIe Landbouwhuishoudkundig Congres te Middelburg. 1863, september. Verhuisd naar Vlasmarkt L 8. 1863, 27 december. Lid van het college van Notabelen der Nederlands Hervormde Gemeente te Middelburg. Secretaris op 1 januari 1864. Herkozen als lid in 1875 en 1881. 1864, 16 april. Corresponderend lid van de Société Académique de Cherbourg. 1864, 30 april. Secretaris van de feestcommissie tot viering van de ge denkdag der verlossing uit de Franse heerschappij in 1814. 1864, 3 october. Mede-oprichter van de Nijverheidsvereeniging te Middelburg. 1864. 4 november. Commissaris der Middelburgse Nijverheidsvereeni ging. Herkozen 25 september 1872. 1865. Lid der Nederlandse Vereniging voor Statistiek. 1866. Lid van het bestuur der vrijwillige scherpschuttersvereniging te Middelburg. In 1868 is zij ontbonden. 1866. Bestuurslid van de Vereniging voor Volksvermaken te Middel burg. 1866. Lid van een subcommissie voor de Algemene Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst, waarvan de Middelburgse inzendingen op de bovenzaal van het stadhuis te zien waren. 1866, 10 december. Dochter van F. Nagtglas en M.P.W. Ermerins geboren. Zij kreeg de namen Adriana Maria Cornelia Johanna. 1867. Bestuurslid van de vereniging "Uit het Volk, Voor het Volk". 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 18