te Middelburg onderwijs in de praktijk. Van beroep steenhouwer. Uyttenhooven, Dirk (1793-1864). Notaris te Zierikzee. Hij bewoonde daar het huis Oude Haven A 335 (thans Havenpark 15) waar later de schoonouders van Nagtglas woonden. Later werd hij notaris te Vlissingen. Lid van Prov. Staten van Zeeland. Bestuurslid van het Dept. Vlissingen van het Nut, en in 1837 voorzitter van de commissie tot het oprichten van een standbeeld voor M.A. de Ruyter. F.H.J. Dieperink, Honderdvijftig jaar Nutsdepartement Vlissingen. - Z.T. dl 18, p. 38-47, 1968; L.v.Z. dl 2, p. 803. Velde, Charles William Meredith van de (1818-1898). Zee-officier, reiziger en schilder. Frederiks-v.d. Branden, p. 810; NNBW dl 7, kol. 1225-1226, 1927; Scheen, dl 2, p. 479, 1970. Verbrugge, Marinus (1802-1888). Rechter te Goes 1833-1838. Daarna advo caat-generaal Prov. gerechtshof te Middelburg, en van 1850-1875 procureur-gene raal bij dit Hof. L.v.Z. dl 2, p. 824; Frederiks-v.d. Branden, p. 813; NNBW dl 4, kol. 1376, 1918. Verdooren, Gerrit 1825-1881Van 1862-1878 notaris te Aardenburg. L.v.Z. dl 2, p. 830. Vereist, David Hubert graaf (1717-1778). Geboren te Veere. In 1753 gezant van de Republiek te Berlijn. L.v.Z. dl 2, p. 831. Verhoef, Betje (?-?). Getrouwd met Ds. J.H. Dumans. Vermaat, Pieter (1798-1867). Rijksontvanger. Zijn vrouw was een dochter van generaal H. Detmers (1760-1825). Nagtglas leerde hem kennen in 1845 te St. Maartensdijk. Verster (?-?). Oom van Hazelhoff Roelfzema. Virieu, Dominicus de (1638-1674). Was vaandrig-kommandeur der soldaten a/b bij de vice-admiraal Jan Evertsen op een tocht naar Denemarken. Hij sneuvelde in 1674 bij Martinique. Van de Staten van Zeeland ontving De Virieu in 1659 een ere-degen met zilveren gevest en Latijns opschrift. In 1881 werd deze degen door familieleden geschonken aan het museum van het Z.G.d.W. Versl.Alg.Verg. Z.G.d.W. 1880-1884, p. 67; L.v.Z. dl 2, p. 859. Visvliet, Willem Pieter van (1816-1895). Geboren te Middeburg. Controleur der belastingen, later betaalmeester te Middelburg en vervolgens te Den Haag. L.v.Z. dl 2, p. 869. Vloten, Johannes van (1818-1883). Letterkundige en theoloog. Hoogleraar te Deventer. Frederiks-v.d. Branden, p. 839; NNBW dl 8, kol. 1300-1304, 1930. Voegler (later gespeld Vogler), Johann George (1838-1906). Conrector in 1867, rector van het gymnasium te Middelburg in 1880. Publiceerde o.a. Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894. - Arch. Z.G.d.W. dl 7, 2de en 4de stuk, p. 203-250 en 347-553, 1894; ld., De leerlingen van het Middel burgsch Gymnasium van 1629 tot 1905. - Arch. Z.G.d.W. 1905, p. 1-82. L.v.Z. dl 2, p. 878; NNBW dl 3, kol. 1332-1333, 1914. Voogd, de (?-?). Timmerman te Domburg. Waarschijnlijk J. de Voogd. Voorbeitel, juffrouw (?-?). Kookster in Zierikzee in 1846. Vorsterman van Oyen, George Auguste (1836-1915). Onderwijzer. Hoofdonder wijzer. Schreef leerboeken wis- en natuurkunde en landbouw. In 1872 publiceerde hij De berenning van Aardenburg in 1672. L.v.Z. dl 2, p. 328; Frederiks-v.d. Bx'anden, p. 583; Winkl.Prins, Geïll.Encycl. dl 14, p. 698, 1887. Vos en Zoon, Firma wed. Abraham de. A. de Vos begon op 6 Maart 1797 met de uitgave van de Zierikzeesche (stads) courant. Na zijn dood in 1835 zette eerst zijn weduwe de uitgave voort, daarna haar schoonzoon H. Hardeman van 1847- 1870. In 1872 verkochten de zoons van laatstgenoemde de courant aan Hedde Lakenman. In 1889 had de fusie plaats met de Zierikzeesche Nieuwsbode. H.P. Abrahams, De pers in Zeeland 1758-1900. - 's-Gravenhage, 1912, p. 281-285. Zie ook noot 160. 193

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 191