Wiltschut, Hermanus (1681-1748). In dienst van de Admiraliteit van Zeeland. Luitenant-admiraal van 1745-1748. L.v.Z. dl 2, p. 969. Wind, Samuel de (1793-1859). Geboren te Middelburg. Advocaat aldaar in 1814, later vice-president van het Prov. gerechtshof in Zeeland. Van 1855-1859 voor zitter van het Z.G.d.W. L.v.Z. dl 2, 981; Frederiks-v.d. Branden, p. 893;; NNBW dl 4, kol. 1466-1467, 1918; K.R. Pekelharing, Levensschets van Mr. S. de Wind. Uitgeg. door het Z.G.d.W., 26 pp., 1859. Winkelman, Henri Pierre (1813-1878). Geboren te Vlissingen. Oorspronkelijk apotheker. Later burgemeester van Vlissingen en lid van Prov. Staten van Zee land. L.v.Z. dl 2, p. 984; J.C. de Man, Geneesk. school 2de stuk, p. 31-32. Witte van Gitters, Jacob de (1817-1876). Zoon van de navolgende. Hij verkocht het kasteel Popkensburg in 1862 na de dood van zijn vader. Het is kort daarna afgebroken. L.v.Z. dl 1, p. 124; Frederiks-v.d. Branden, p. 156. Witte van Citters, Laurens de (1781-1862). Wethouder van Den Haag. Woonde te St. Laurens, op het kasteel Popkensburg. Uit zijn nalatenschap kocht het Z.G.d.W. in 1863 de verzameling Zelandia Illustrata. L.v.Z. dl 1, p. 123. Zie ook noot 109. Wolff-Bekker, Elisabeth. Zie onder E. Bekker. Wor, G.D. (?-?). Kostschoolhouderes te De Steeg. Wijs van Saanen, C.R. de (?-?). Opzichter van de vuurtoren van Haamstede. ÏJsselsteyn, Hendrik Albert van (1824-1870). Lid van Prov.Staten van Zeeland en van het College voor de Nederlandsche Zeevisscherijen. Getrouwd in 1853 met Maria Jacoba Goemans (1824-1870). Zandijk, dames van (?-?). Te Zierikzee. Zeylen, van Dekker (?-?). Rederijkantoor te Middelburg. P.W. Sijnke, Het Middelburgse droogdok. - Z.T. dl 26, p. 218-220, 1976; J.G. de Man, Het zuide lijk deel van den op het laatst der zestiende eeuw afgebroken muur van Oud-Mid delburg. - Middelburg, 1900, 96 pp. Zotte Ate. Zie A. Parret. 195

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 193