zeelieden uit Vlissingen redden de 92 opvarenden. 153. Wijtman. Boekdrukkerij gevestigd in het huis Vlasmarkt L 8., nadat Nagtglas dit had verlaten in 1884 wegens vertrek naar Utrecht. 154. IJkwezen. Het ijkkantoor te Zierikzee was in de tijd van Nagtglas gevestigd in een verlaten gesticht in de Manhuisstraat, en te Middelburg in het huis "De Inghel", Dam (noordzijde) F 97, thans no. 37. 155. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Opgericht in 1769, sedert 1969 met het predicaat Koninklijk. Nagtglas werd lid op 7 november 1856, conser vator van het oudheidkundig kabinet in 1861, bibliothecaris in 1862, waarnemend voorzitter van januari tot april 1880. Het Z.G.d.W. had een commissie tot het opsporen, het behoud en het bekendmaken der overblijfselen van kunst en oud heid in Zeeland (Versl.Alg.Verg. 1874-1879, p. 72). Nagtglas maakte van al de toen bekende monumenten een geschreven catalogus. In 1879 was hij president van die commissie (Vei~sl.Alg.Verg. 1880-1884, p. 78). Op haar verzoek werd de commissie herdoopt in: De oudheidkundige commissie uit het Zeeuwsch Ge nootschap (Versl.Alg.Verg. 1893-1902, p. 125-126). 156. Zeeuwsche Courant. Opgericht 1848 (zie verder noot 145). 156a. Zelandia erudita. Nagtglas had het plan om onder deze titel een verza meling biografische gegevens met betrekking tot Zeeuwse personen te doen ver schijnen. Het werk is ten slotte gepubliceerd als Levensberichten van Zeeuwen, in vier afleveringen, Middelburg, 1888, 1889, 1891 en 1893. 157. Zelandia Illustrata. De grondslag van deze topografisch-historische atlas van Zeeland werd gelegd door Mr. Jacob Verheye van Citters (1753-1823). Nadat het Zeeuwsch Genootschap de verzameling kaarten, portretten, platen enz. had gekocht uit de nalatenschap van Jhr. Mr. Laurens de Witte van Citters, werd zij voortgezet en uitgebreid. Beschrijving en publicatie geschiedden door Mr. M.F. Lantsheer en F. Nagtglas. Het eerste deel verscheen in 1866 en werd samen gesteld door M.F. Lantsheer. Na diens dood in 1877 zette Nagtglas het werk voort. Van het 2de deel verscheen aflevering 1 in 1878, afl. 2 in 1880, en een vervolg in 1885. 158. Zierikzee. Verblijf van Nagtglas te Zierikzee van 1845-1852. 159. Zierikzee. Armhuis. Bolwerken. Haven. Huis der Tempelieren. Kleine Kerk of Nieuwe Kerk. St. Lievens Monsterkerk. St. Lievens Monstertoren. De Groote Mossel. Oost-Indiëvaarders. Oproer te Zierikzee. Stadsomroeper. Zuidhavenpoort. 160. Zierikzeesche Courant. Opgericht 6 maart 1797 onder de naam Zierik- zeesche Stadscourant door de stadsdrukker Abraham de Vos. In 1889 opgegaan in de Zierikzeesche Nieuwsbode (zie noot 161) (H.P. Abrahams, De Pers in Zeeland 1758-1900. 's-Gravenhage, 1912, p. 281-285). In 1849 publiceerde Nagt glas enige redactionele artikelen in de Zierikzeesche Courant, hetgeen bepaalde leidinggevende kringen in Zierikzee niet naar de zin was. Nagtglas is er toen mee opgehouden, ook al omdat betaling uitbleef. 161. Zierikzeesche Nieuwsbode. Opgericht op 19 augustus 1844 door P. de Looze (voortgezet van 1869 af door zijn zoon A.J. de Looze en J. Waale). Verscheen op maandag, woensdag en vrijdag. Op 1 juni 1889 samengevoegd met Zierik zeesche (stads)courant onder de naam Zierikzeesche Nieuwsbode (H.P.Abrahams, De Pers in Zeeland. 's-Gravenhage, 1912, p. 286-293; P.D. de Vos, Zierikzee voor 100 jaar. Overdr. uit Zierikzeesche Nieuwsbode, 1922, p. 52; M.J. Bij de Vaate, De Zierikzeesche Nieuwsbode. Zws Tijdschr. dl 21, 1971, p. 5-9; J.J. Westendorp Boerma C.A. van Swigchem, Zierikzee vroeger en nu. Bussum, 1972, p. 75 en 79). 208

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 206