HANDSCHRIFTEN A. Mijn Leven. (Serie van 22 schriften, waarin Nagtglas zijn leven vertelt van zijn geboorte tot januari 1902. Het Zeeuwse gedeelte begint in no. V (1845) en eindigt in XIII (1884). De schriften zijn gedeeltelijk gepagineerd, gedeeltelijk ongepagineerd) I p. 1-44; II ongepagineerd (36 pp.); Ill id. (44 pp.); IV id. (40 pp.); V id. (40 pp.); VI p. 289-340; VII p. 341-448; VIII p. 449-484; IX p. 485-516; X p. 517-556; XI p. 557-600; XII ongepagineerd (32 pp.); XIII id. (44 pp.); XIV id. (38 pp.); XV id. (40 pp.); XVI id. (44 pp.); XVII id. (36 pp.); XVIII id. (40 pp.); XIX id. (36 pp.); XX id. (32 pp.); XXI id. (32 pp.); XXII id. (30 pp.). (verz. fam. Nagtglas Boot) B. Brief aan G.A. Nagtglas Versteeg te Utrecht, 15 oct. 1866. (Hierin kondigt Nagtglas aan de a.s. geboorte van zijn kind. Verder wordt vermeld, dat hij "voor mijne prijsvraag" (lees: Verhandeling over de volksvermaken, uitgeg. door Het Nut) in plaats van een gouden medaille een bedrag van f. 200 heeft gekozen). (verz. fam. Nagtglas Boot) C. Brief aan zijn dochter Adriana Maria Cornelia Johanna, 28 febr. 1872. (Nagtglas was enige dagen op reis, o.a. Amsterdam, Zierikzee, Utrecht, Den Haag, Rotterdam) (verz. fam. Nagtglas Boot) D. Brief aan zijn kleindochter Anne Benine Boot, om te bedanken voor haar briefje, De Bilt, 12 juni 1900. (verz. fam. Nagtglas Boot) E. Briefkaart, Villa Anna De Bilt, 29 dec. 1901, aan zijn kleindochter M.P.W. Boot, Wilhelmina Singel, Zwolle. (verz. fam. Nagtglas Boot) F. Vei'klaring der miniatuurportretten van neef en nicht (v.) Schilling, ongeda teerd. (Godfried (v.) Schilling, Raad van politie te Suriname en Sophia van Strijen). (verz. fam. Nagtglas Boot) G. Kwartierstaat van F. Nagtglas, ongedateerd. (Met overgrootouders, groot ouders en ouders). (verz. fam. Nagtglas Boot) H. Familie Nagtglas. (Genealogische aantekeningen in acht schriften). I p. 3-20 (eigenlijk 21); II p. 21-50 (eigenlijk 51); III p. 51-83; IV ontbreekt; V (Ravesteyn) ongepagineerd (38 pp.); VI (Van Oort) ongepagineerd (40 pp.); VII (Van Oort) id. 28 pp.); VIII (Klad-Ruighart) p. 1-44; IX (Ruighart) ongepagineerd (18 pp. (verz. fam. Nagtglas Boot) I. Register van benoemingen, brieven enz. (loopt van 8 nov. 1821 tot 1897, 22 pp.). (verz. fam. Nagtglas Boot) 209

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 211