J. Schetsen uit mijn zakboekje V, p. 149-191. (Diverse schetsen, herinneringen, reisbeschrijvingen, interieurbeschrijvingen uit de jaren 1857, 1843, 1845, 1847, 1846, 1894, 1897, 1896, 1894, 1893, 1895). (verz. fam. Nagtglas Boot) K. Adversaria, 5de Afd., p. 641-684, en 6de Afd., p. 685-724. (Diverse citaten, eigen aphorismen, verzen, historische feiten, godsdienstige beschouwingen, e.d.). (verz. fam. Nagtglas Boot) L. Uit mijne jonge jaren, door Jeanne. Johanna's brieven. Eene novelle door N. (Een novelle in briefvorm. Slechts enkele brieven zijn gedateerd, de oudste juni 1879, de jongste febr. 1886, 87 pp.). (verz. fam. Nagtglas Boot) M. Aanteekeningen. (Over de meest uiteenlopende onderwerpen, Zeeuwse en niet-Zeeuwse, in 9 schriften) I no. 6149 p. 1-242; IX no. 6150 p. 248-501; III no. 6151 p. 504-751; IV no. 6152 p. 752-1002; V no. 6153 p. 1003-1259; VI no. 6154 p. 1260-1514; VII no. 6155 p. 1515-1824; VIII no. 6156 p. 1833-1962; IX no. 6157 ongepagineerd, bevat alleen register. (Prov. Bibl. Zld. Hs nos. 6149-6157) N. Concept van een brief van 19 juni 1869 aan (Over woorden, gesproken door Nagtglas bij het graf van een diepbetreurde vriend, n.l. J.J. de Kanter). (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 890) O. Magielse (Andries). (Ontwerp voor vermelding in Levensberichten van Zeeuwen. Niet woordelijk in druk overgenomen). (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 3152) P. Brief "Maandagavond" datum gericht aan (Betreft de levensloop van Frangois Zacharias Ermerins, 1808-1871). (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 866) Q. Brief, 8 jan. 1874, aan (Over Jacobus Ermerins, 1725-1795, zijn echt genoten en zijn kinderen). (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 888) R. Concept van een brief van 14 sept. 1875 aan (Betreft diverse personen en verwijzingen naar publicaties). (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 891 S. Brief van 12 juli 1892 aan Dr. A. van der Swalme om gegevens over diens ouders en over hemzelf te vragen, ten behoeve van de Zelandia Illustrata. Ant woord van Dr. A. van der Swalme, 13 juli 1892, met inlichtingen. (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 1884-1885) T. Brief van "Domburg juli 1888" aan (Betreft familie Van Citters, o.a. over Zelandia Illustrata, en de verwaarlozing hiervan op kasteel Popkensburg). (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 1513) 210

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 212