U. Brief van 30 aug. 1888 aan... Koch om inlichtingen te vragen over diens vader E.J.W. Koch. Antwoord van... Koch 23 sept. 1888 met aanvullingen en verbeteringen. (Prov. Bibl. Zld. Hs nos. 724 en 725) V. Concept van het Levensbericht over Mr. Dr. Pieter Romeyn, dat Nagtglas in 1895 voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde schreef. (Bijgevoegd in ander handschrift een volledige (auto?) biografie van P. Romeyn). (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 3143) W. Levensbeschrijving van Geerard de Grendel, kunstschilder, 1696-1776. (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 2686) X. Notitie over publicatie "Uit de geschiedenis der Middelburgsche courant uit de eerste maanden van 1793". (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 1790) IJ. Brief aan datum (Over de naam van de weilanden grenzende aan het gewezen Leprozenhuis te Zierikzee. In plaats van "Jaffa" moet geadresseerde lezen "Malta"). (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 1624) Z. Concept van brief aan datum (o.a. over Ds. Gravestein te Deventer). (Prov. Bibl. Zld. Hs no. 889) Behalve deze brieven en aantekeningen in handschrift van F. Nagtglas bezit de Provinciale Bibliotheek van Zeeland te Middelburg ruim 70 nummers: 3110 t/m 3148, 3150 t/m 3164, 3172 t/m 3176, bevattende brieven of aantekeningen welke gediend hebben voor de samenstelling van de Levensberichten van Zeeuwen, en die door diverse andere personen op verzoek van Nagtglas werden opgesteld en uit diens nalatenschap verworven. Zo zijn er b.v. notities over H.Q. Janssen, Franssen van de Putte, Van Lynden, Van Oort, De Kanter, De Timmerman, Teeling, Caland, en vele anderen. Slechts bij twee nummers (3143 en 3152) zijn ook documenten in handschrift van Nagtglas. Deze zijn in bovenstaande opsom ming afzonderlijk vermeld. 211

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 213