I I I 1 i P I Pt CARMEN g sM In Iaudem Do&iflimi óceximijjuvenis 'As 1 IOHANNIS ANTONII AMSTELRODAMENSIS. 5| Cuniincdebcrrima Lugdunenfi Academia thefès medicas 8? jO Pr^fïdcclarifs. &rpcriciïs. D. D. PETRO P A A V' VIO dcfcn-Jcrcc. S3 i/i «ft *4 ÏS ffj w sM Olvs er«jra certansftipcrare cacumina Vindij Teligni in mambits carmsna Vatts trant. (srmina3mutatas kornuit quibus iUefiguraSj vK&r In que alias format corpora <-verfa canit. Hoe ego dam mira captus dtdccdwe rvoluos Muf a mea ecce oculos conflvit ante meos Obflupui primum,poflto fed deinde timore Effudi Ixto taliafverba fono; ExpeElata yenis} mea lux, meafolt nvoluptas^ Tu mibiperfugium s tu mibi gr at a quies. jit air tam nitidisfront em decor ata corollü Mujeirepetis limina nota mei* ScilicetutgmVe Marlis opus, funeflaque beüa Heroó rectnat noflra Tbalcia pede* dut utUfch>amediterleVecarmen avena iiye Cupido tibifeu Venus alma tibi? Hei mibi qui poterit fupereffeper etquora, qtiet wise Audct in exiguo currere cymba lacti lüa refertmono tua pe flora fohc timores Spon erit lEïa tuis tneta terenda rot is. Lande meum Ianvm prxcLra ferre per auras fd tuaf qticcras 3 Muft moVebit opus. Tune ego nax mifero rnibi pondera tantaprofeflo Non poterunt humeri fuElitiuifJe mei flla irerum eau fisfrtifra quid ncEïis inanes? Sic dux Vier q ju fit Apolio cbori. Vix eafdtafatim tenues decejflt in auras, At mibi pallenti f unguis ab ore fugit. TkElra tamen capiens Utofie omine dixit Tar to mandat iso mea Muft, tuis Tam odo 3 quxfore gasfatu mea <~vela jee undo, Tangat ut optatum cymbula no f rei loctim. Te nunc Tieridutnjuftifflma cura fororum, Te nunc Aonij gloria ia n e cbori Te nunc EMufa chcly recinet mea paupere, quamyis CpuBa queat laudes lingua referre tuas. ÜEyc mibi te dignis n urn er isfj>es uüa canendv. Ar dmis Alcides mix f er at illud onus. Nam qtücunque tibi meritApraconia laud'ts Carmiuibusjuflis concinuiffe parat 1de marispij'ces projcflas litoris algos, Et numero flellos expedüffe ftudet. Sat mibifi tcnui modulation peEline carmen Trof et amicit'ue certaflgilla nova. Tcvix progreffum nitidas in luminis or as Excoluit donis turba no'vena fuis. Inde tibi caflo prxclara modeflia nnita, Et niveus candor pefionsillc tui. Te quo quefltcunda decor ay it munere lingua Mat a ohm nat us qui genit rice fait. Hinc te Ge s s E LIV s fludijsformaVit boneflis, GesseLIVs patrioVicridumquedecus. lllc per ingentis te facra cacumina Vindi EDeduxitfid13 ceu pater ipfc 3 manu. Hoc duce, per fopnlos inbofpita fixapetebits TarnafflceUri cubnina cetfa pede. We tnedufxis primum te lay it in undid3 6t tua cafatijs labra rigavit aquis. PCon tibi f bene te i v v e n i s dochfime nol% tftlalueris ditis falsa metalla Mida. Nam nee y ana f desdoElorum fripta. <virortim. Voluebas agih noEie dieque manu. Nec lafc'CVA Venusfregit tuapectora3cura Summa tibi Mufsinyigdaref lit. Ergo tibi tantos ndfratus Apollo labores Contribuit mentisprcemsa dignatuis. Jde etenïm Medicus medicos tibi tradidit artes At que etiam LatiaplcEira Jonora lyra. Circumfufa igitur quamyis tc doEla IV V E N TV s Turbsque magnorum civgat utr'mque Virumi Stas nveluti fcopulus njicini ad litora ponti3 Vafta proccllofiquernfsr'tt unda maris. Ta Lqucis cxis: tu fpiculafrangit(ff ecce AuEioresferiunt tela recufja fuos. Hinc fummum tibi I a N b deem, laudcmqtieparobis TJiElores referens dc fatione pedes. Vhillyrides multos curafe potentates herbis Dicitury p/fjacuhs eripuiffe nccis, Tquoque pallentes poteris dcpcUere morbosf Et femper fefis dnlce leVamen eris. Tu quoquemifcebis fuccos3berbafquepotentes G)uas aliafor fan non potucre mantes. €t fcfila qitibus Pareas fecuiffeputarent Sapc feres facilem, vilque mor at us3 opens. Eattrea Uto igitur componctpoilicc ferta3 Jmponentque tuis lata Tbaleia comis. Et te fatna feret fuper alta cacumina call, JEternum reddens toquegenufque tuunt Et fnon filfa cupts bee me njoce loqnutum3 £MaBe precor cap tarn per fee ia n e atiam. At tu Pha-bea clarissjme Scaliger arte Qui numeros multos nobilitatis alios. Artis Apollinex profes doclijfme P A A V V i, Romuleum eloquium cujusab ore fluit Quod nulla extulerim njos Ltude ignofcite3namque hoc T\u Elicit as rveniam, quam mereatur3 habet. Hcumea nonullo decorataTbaleia lepore Pertimuit tanto credere uelamari. it Qua cum Parnajfïfugafi-ondea fcanderit alei3 Tunc •-vos, at pleB.ro hberiore, canet. Jacob. Adri. Brcy. Brouwcrfh. Pi 79 Pi 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 219