nering aan uitstekende burgers, en wanneer de kloeke, wijze en deug delijke mannen en vrouwen, wier levensberichten hier verzameld zijn, een rijke bron blijven van goede indrukken en edele gevoelens en zoo doende den eervollen naam van Zeeland in stand houden en verheffen, zal het doel bereikt zijn van het Zeeuwsch genootschap en van den schrijver". Dan volgt: Domburg, Juli 1893. N. Wie met de geschiedenis van Zeeland te maken krijgt ontmoet dit werk van Nagtglas op zijn weg en zal het meestal met vrucht raad plegen. Over het algemeen heeft de auteur het klassieke woord in ge dachten gehad: over de doden niets dan goeds, maar in zijn Aanteeke- ningen, aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, komt nog al eens het tegendeel van "goede indrukken en edele gevoelens" van de behandelde figuren voor. Wij zouden tegenwoordig het woord un derstatement laten vallen. Gierig staat dan voor zuinig en nauwgezet beheer van zeer aanzienlijke bezittingen. Als er een schaduw op iemands levenspad is gevallen dan kan men vinden dat er voorvallen hebben plaats gehad waardoor iemand de wijk moest nemen. Het ge zegde: de mortuis nil nisi bene moet eigenlijk worden vertaald: over de doden niets dan op de goede wijze 2. Het gepubliceerde werk van Nagtglas beslaat een periode van meer dan veertig jaar. Hij heeft zoveel geschreven dat hij tot ons komt als een man die zijn aantekenboekje altijd op zak had en het aan het eind van de dag naast zijn hoofdkussen legde. Niet alles van zijn publicaties in kranten en andere periodieken is achterhaald kunnen worden, maar wij kunnen wel zeggen dat in de bibliografie niets wezenlijks is over geslagen. Misschien heeft Cats' Twee en tachtig-jarig leven hem voor ogen ge staan, want in 1901 schrijft hij zijn "Levensbeschouwing van een tachtigjarige" onder de titel "Op den drempel". "Deze Mijlpaal zal wel een laatste grenspaal zijn en zoo tevens een afscheid aan velen, vooral in het mij zoo na aan het hart liggende Zeeland, die bloemen hebben gestrooid op mijn levensweg, waarvan de vriendelijke herinne ring nooit zal worden uitgewischt". Een jaar later stierf hij te De Bilt op 19 augustus 1902. Van het jaar dat Nagtglas naar Zeeland kwam - 1845 - is er een getekend portret van hem. Het laat hem zien als een gedistingeerde jonge man met verzorgde kleding; het woord dandy is wat te veel ge zegd. Er bestaat ook een foto van hem veertig jaar later, die hem als gezeten man laat zien, die kan terugkijken op een rijk besteed leven. In 1885 verscheen bij Altorffer zijn bundel "Uit het Zeeuwsche volks leven", die opent met de schets "Hoe ik vóór veertig jaren naar Zee land ging". Met de diligence gaat hij van Utrecht naar Gorkum. Van Gorkum met de boot naar Zijpe. "De stoomboot van Gorkum op Middelburg had in die dagen een goeden naam. Zij was zeewaardig, 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 22