INHOUD Verslag over de toestand en de werkzaamheden van het Genootschap gedurende het jaar 1976 Samenstelling van besturen en commissies per 1 januari 1977 Mijn Leven, door F. Nagtglas (waarin opgenomen: M.P. de Bruin, Frederik Nagtglas, een negentiende-eeuws burger, p. 23-31) De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598), door R. Breugelmans

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 3