De werkgroepen zetten ook in het verslagjaar hun bloeiend bestaan voort. De Werkgroep Historie en Archeologie organiseerde de volgende le zingen: 15 Januari drs. W.W. Mijnhardt over "Enkele Genootschappen van Kunsten en Wetenschappen in de 2e helft van de 18e eeuw". 25 November prof. dr. M. Baelde uit Gent over "De Pacificatie van Gent in 1576". 7 December ir. J.A. Trimpe Burger over "De recente opgravingen te Aardenburg". In het verslagjaar verschenen twee nummers van het Bulletin. Een aan tal leden van de Werkgroep voltooiden de indicering van het oud archief van het Genootschap dat zich in het Rijksarchief bevindt en maakte een begin met het vervaardigen van een personen- en zaken register. Voorts is een aantal leden begonnen met een project "huis namen en documentatie betreffende huizen te Middelburg". In het bestuur trad de heer van der Aalst af wegens vertrek uit Zeeland. Zijn plaats als secretaris werd ingenomen door de heer L.A. DeWitte. Het aantal leden bedroeg ultimo 1976 154. De Juridische Werkgroep organiseerde de volgende lezingen: 13 Februari prof. mr. J.E. Mulder met als onderwerp "De Goelag Archipel, strafprocessen in de Sowjet Unie". 17 Maart prof. mr. P. Zonderland over de vraag "Past het nieuwe Burgerlijk Wetboek - speciaal het verbintenissenrecht - in de moderne rechtsorde". 5 Oktober prof. mr. W. Duk met als onderwerp "Rechtsvinding in het bestuursrecht". In het bestuur trad mr. C.H. Brinkman in de plaats van mr. H. Bruin. Het aantal leden bedroeg 121. De Werkgroep Geologie vierde op 21 september op feestelijke wijze zijn 10-jarig bestaan. Excursies werden gehouden naar het Museum voor Geologie en Mineralogie te Leiden, naar een bouwput in Zand vliet bij Antwerpen, naar het Belgische Olloy-sur-Viroin en omgeving in de Ardennen, naar Meldert en naar het Koninklijk Belgisch Insti tuut voor Natuurwetenschappen te Brussel. Bovendien werd de ge bruikelijke bottenvistocht gehouden waarbij o.a. een fragment van het middenvoetsbeen van een hert werd gevangen. Op 30 januari hield de heer Guide Paredis uit Antwerpen een lezing te Goes over fossiele cephalopoda; op 27 februari hield de heer Robert Marquet eveneens uit Antwerpen een lezing over fossiele walvissen. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 8