SAMENSTELLING BESTUREN EN COMMISSIES PER 1 JANUARI 1982 Bestuur van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen Mr. J. van Marion, wnd. voorzitteren lid voorde Juridische Werkgroep Drs. J.H. Kluiver, secretaris en wnd. thesaurier Ir. C.B. Landré, adjunct-secretaris F.W.J. Puylaert, arts, lid B. Oele, lid voorde Werkgroep Historie en Archeologie J.M. Moraal, lid voor de Werkgroep Geologie G. W. Bergman, lid voor de Werkgroep Muziek A. Teunis, lid voorde Redactie Encyclopedie van Zeeland Administratie Mw. A.G. van Vliet, Abdij 9, 4331 BK Middelburg, tel. 01180-33055 Bestuur Werkgroep Historie en Archeologie Drs. J.H. Kluiver, voorzitter P.J. Bos, secretaris, St. Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg, tel. 01180-12767 B. Oele, penningmeester Ing. K.J.J. Brand, lid Ir. J.A. Trimpe Burger, lid J.P.B. Zuurdeeg, lid Bestuur Werkgroep Geologie F.A.D. van Nieulande, voorzitter T.N. Rijkse-Kesteloo, secretaris, Seisdam 12, 4331 NT Middelburg, tel. 01180-34342 E.van Hecke J.J. Gunst-Roose, penningmeester J.M. Moraal, lid Bestuur Juridische Werkgroep Mr. G.R. André de la Porte, voorzitter Mr. H.A. Witsiers, secretaris-penningmeester, J. van Hoofkwartier24, 4333 EA Middelburg, tel. 01180-15097 Mr. C.H. Brinkman, lid Mr. A.F. Kooyman, lid Mr. W. van Wouwe, lid Mr. J. van Marion, lid XIV

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1982 | | pagina 12