L Y S T GOUD- EN ZILVER WERK, van Vermist binnen Middelburg zedert den i July 1787. 2 (jjfroote Schenkborden. 1 Oly en Azyn zetje doorgewerkt, a Gcdreeve Teepotten. 1 dito Melkkan. 1 dito Suyker Vaasje met dekzeL 1 glat Koelvaatje. 2 Ouwerwetfche Soep-leepels. 6 Lcepels en 6 Vorken Haagfche Keur mee een blaadtje.' 1 Kinder Belle met agaat. 2 nieuwe modifche 1 abaks Confoorden op borretj es, 2 dito Ouwerwetfche. 2 Kandeel Kelken. i doorgeflagc Visleepel gem. M: A: N: H. i Zak Tabakdoos. I Drinkkroes. 1 Tabaks Confbuid iuim. ecu ftcck Een parthy Poppegoed, 2 draadwerkfe doosjes. I dito ovaal Ytjes doosje, i Zilvere Keelfpuyt. 3 Kateeters. Wat Chirurgyns Inftrumenten, i Goude Sintuurgesp. i dito Punthaak. Eenige goude Ringen, i dito Vingeihoed. i dito Bril. 1 dito Breyhout. 3 Bybels met goude Infteekers. 2 Zilvere Horlogies, i dito Breifchee. i dito Snuyfdoos met een agaatfteen. 1 dito verguld met een doorgetrokkc naam. 2 Zilvere Brilhuizen. 2 dito Brillen, i Zilvere Etui. i Singenet met een dubbeld waapen. 3 Doosjes met Medailjes. i Zilvere Beugeltas. I Zilver tuigje zonder haak De plaat van een Tafel Horlogic met ^vct. i Schelp Borftel. En nog veel meer andere goederen Te Middelburggedrukt by HERMANUS SNEL, Stads* drukkerwonende in de lange Gordftraat, Lijst van vermist goud- en zilverwerk1787.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 121