verwekken alhier is aangekoomen blijfd onbeslist, niet te min zoude de voorzigtig- heijd gedicteerd hebben, dat daar de vlaggen reeds te Vlissingen eenige opschudding verwekt hadden, men dezelve niet meer had laaten waaijen om alle aanstoot weg te neemen'. In de verzameling Lambrechtsen berust, in inv.nr. 19, een gedrukt stuk, 'De Gelder- sche Historische Nacourant', d.d. 7 juli 1787, waarin wordt beweerd dat Van den Santheuvel om een weddenschap van f4.000,— alle Zeeuwse havens met een zgn. vrij- heidsvlag zou hebben willen binnenlopen; vgl. ook Nieuwe Nederl. Jaarb. 1787,2042- 2043, en Vad. Hist. Vervolgd42,343-344 noot. 8. Nieuwe Nederl. Jaarb. 1787, 2031 9. En waarvan in de 'Nassausche en Pruissische Courier' beweerd wordt 'dat hy den Prins wilde in stukjes en tot frikkadel hakken, en zelfs een groote frikkadel daar van opeeten'(l), aldus Cauwenberg, 13. 10. Dit huis, 'Leeuwenburg' genaamd, stond op de hoek van de Lange Noordstraat/Blin- denhoek. Het werd in 1787 geheel geplunderd. Op die plaats bevindt zich thans een uit 1889 daterende Doopsgezinde kerk. 11. Fam. arch. Schorer, inv.nr. 426. 12. Cauwenberg, Omstandig Verhaal, 58. 13. Cauwenberg, a.w., 78-79. 14. Vad. Hist. Vervolgd, 42, 357. 15. Ibidem, 358-359. 16. Cauwenberg, a.w., 106. 17. Vad. Hist. Vervolgd, 42,365. NOTEN BIJ HOOFDSTUK 7 1. Vad. Hist. Vervolgd, 42. 2. Cauwenberg, Omstandig Verhaal, 128-129. 3. Zie voor voorgeschiedenis en werkwijze van deze commissie P.T. van Rooden, 'Plun deringen op Schouwen en te Zierikzee'. 4. Deze ledenlijst ontleen ik aan arch. mr. J.C. Clement, inv.nr. 139. 5. Van Rooden, a.w., 176. 6. 'Lasonder', inv.nr. 96, fo. 2; vgl. ook de opmerking van Geyl in zijn Studies en strijd schriften, 218: 'In Zeeland begon de uitbarsting tegen de Patriotten, die daar, anders dan in Gelderland, een minderheid van de burgerij vormden, op de 29ste, en ook daar was toen het bericht uit Goejanverwellesluis nog niet doorgedrongen: de aanleiding was iets heel anders'. 7. Zie bv. Cauwenberg, a.w., 8-9 en 13-14. 8. O.a. Vad. Hist. Vervolgd, 42, 357. 9. Arch. mr. J.C. Clement, inv.nr. 139; zie ook de Collectie Van der Poest Clement. 79

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 125