BIJLAGEN I. 'Regeering der stad Middelburg voorden jaare 1787', uit: Collectie Dumont-Pigal- le, Portefeuille ZZZZ (106), Algemeen Rijksarchief, Den Haag. II. 'Leden tot het zoogenaamde Leesgezelschap op de Balans behoorende', uit: Ver zameling mr. W. A. van Citters, inv.nr. 13, Rijksarchief in Zeeland, Middelburg. lila. 'Lijst van eenige voorname Plunderaars', uit: Archief mr. J.C. Clement, inv.nr. 139, Rijksarchief in Zeeland, Middelburg. Illb. Getuigenverklaring van de plunderaar Baltus de Smet, uit: Archief mr. J.C. Cle ment, inv.nr. 139, Rijksarchief in Zeeland, Middelburg. IV. Passage uit het 'Journaal van 't Gepasseerde binnen Middelburg... in de Jaren 1787, 1788 en 1789', Handschriftenverzameling nr. 145, Stadsbibliotheek, Ant werpen. BIJLAGE I REGEERING DER STAD MIDDELBURG VOOR DEN JAARE 1787 Patr. Or. Patr. Or. Or. Or. Patr. Patr. Patr. Or. Or. Patr. .later Or. Meer Patr. dan Or. Patr. Patr. Or. Patr. Or. Patr. Or. Or. Patr., later Or. Or. Patr. Or. Burgemeesteren: mr. Jacobus Johannes de Bruyn mr. Gerard van Citters Schepenen: *mr. Wilhem Aarnout van Citters 'mr. David van Visvliet Daniel Steven Schorel [sic!] mr. Jan Jacobus Maquet mr. Willem Jacob Huissen, heer van Kattendijke *mr. Zacharias Paspoort "Pieter Johan Rethaan Macaré 'mr. Galenus Dignus Steengrachtheer van Mooyland en Thil *mr. Samuel Radermacher mr. Pieter Claude van Goethem mr. Constantijn Jan Danckaerts Raden: mr. Daniel Tulleken, heer van Melis- en Mariekerke mr. Kornelis van den Helm Boddaert mr. Johan David Ghyselin le Sage mr. Anthony Huisman mr. Bonifacius Mathias Pous mr. Huybregt de Haze Bomme mr. Martinus Johan Veth van de Perreheer van West-Cappel enNieuwland mr. Steven Matthys Snouck Hurgronje mr. Wilhem Aarnout Kien van Citters mr. Johan Willem Schorer Daniel Jacques de Superville mr. Johan Canter de Munck Aanvankelijk Or.later Patr. Patr. Or. Pensionarissen: mr. Jacob Hendrik Schorer mr. Frangois Ermerins mr. Paul Hurgronje 1781 1786 1768 83

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 137