Or. mr. Wilhem van Citters Wilh. zn. 1777 Secretarissen: Patr. mr. Jacob Jan Bogaard 1765 Or mr. Paul Changuion 1774 'Was meesi patriot dog draayer' mr. Martinus Geene 1783 Kiezers: Patr. Johannes Jacobus Kappeyne 1763 Or mr. Egb. Phil, van Visvliet M.D. 1763 Or. Jan Cornelis van Citters 1767 Or mr. Willem Thibaut, heer van Aagtekerke 1768 'onverschillig' mr. Johan Canisius 1770 Patr. mr. Joachim Assuerus Schorer 1771 Or. mr. Cornelis Johan van den Helm Boddaert 1777 Or. Joost Noose 1778 'Heeft zich nergens mee bemoeid' Pieter Lucas Grymalla 1778 idem mr. Izaac Brugné de Boisson 1779 Or. mr. Willem Evertsen 1782 Patr. mr. David Izaac Schorer 1786 NB. De lijst moet overgeschreven zijn van een gedrukte lijst, want onderaan staat 'Nota - De Heeren, waarvoor een gedrukt staat, gaan primo Augustus 1787 als Schepen af. Daniel Steven Schorel moet zijn Daniel Steven Schorer. De opmerkingen voorde namen. Or. 'Oranjecalant' en Patr. 'patriotsgezind', werden ontleend aan een ander stuk in de portefeuille ZZZZ van de Collectie Dumont-Pigalle. Het is overigens moeilijk goede regeringslijsten te vervaardigen daar burgemeesters en schepenen jaarlijks in au gustus aftraden (het ene jaar werden 4 en het andere jaar 5 schepenen gekozen uit een nominatie, die door het colle ge van kiezers en de raad was opgesteld). 84

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 138