BIJLAGE Ilia. 'LIJST VAN EENIGE VOORNAAME PLUNDERAARS. Huibrecht Willemse Schout landman tusschen Serooskerke en Gaapinge. A. Slaakweg... landman op Bredamme op 't hof van Engelsche. Zotte Lieven en zijn Zoon. Gerrit van Geelen is op de Stad 's Slikpont woond in 't huis van de stadsfabriek Bosdij k bui ten de dampoort. Rozemeijer uit de ankersmitse. Balthazar de Smet. dezen alle aan mijn huys. Samuel Rosemond aan de Zaagmoolens bij van Esen en Kuypers, Eene van de eerste draagd noch een zilvre Tabackdoos van Van Esen. Kees de Koster buiten de dampoort 't laaste huis naa de Lijnbaan, heeft bij mij geplunderd en zig beroemd mijn Apotheecq in stuk getrapt te hebben - werkt thans bij Melsen heeft meubelen bij Van Esen, Clement en andre geplunderd. Hein Kuypers buiten de dampoort over het Harpuishuis deze heeft verscheide huizen ge plunderd en is een van de Eerste Baazen. Gerrit van onder de Linden vaard ook op de Slikpont mede heel slecht Anthoni Bosrol almede op de Slikpont. Pieter de Kok in de Moolestraat werkt op de werf van Ovenbeek buiten de dampoort heeft mijn huis geplunderd helpen afbrekenen is een van die de kaerel voor Beljaards huis heeft helpen vermoorden en heeft verscheide huizen geplunderd. Joost Hermerling zijn maat werkt op de zelvd werv. Andries Voogel aan de Zaagmoolens verscheide huizen geplunderd. Op de Punt (zekeren moede van plunderen) toen die bijnaam gekreegen toen hij van dat werk te rug quam. de Kok, Pieter Pietersen (zal Le Nobel ook rapport van geven) is knecht in het Depot en eerste plunderaar.' BIJLAGE Illb. 'Baltus de Smet, gezegd de Breukmeester, declareerd: dat hij, zoo hij meende gereed staande om de Eeuwigheid in te stappen, zijn boezem ontlasten moet en niet rusten kan voor hij gezegd heeft wat hij weet. Dat hij declarant verklaard tot zijn leedwezen te hebben geplunderd. Dat de aanleijding daartoe alleen deze heeft geweest dat Smit, toen hospes in de Rethoriekamer des zon dags bij doctor Steveninck bezig zijnde met plunderen tegen hem declarant zich aldaar be vindende zeide: 'Allon gênant Smetje moet er ook aan', en dat denzelven hier op een bod del roode wijn nam, dezelve halv ledig goot, en die verder opvulde met jenever en kruijt, en hem declarant een bocaal daar van inschonk, dat hij declarant refuzeerde dien te drin ken doch dat eenige boeren hem daar toe noodzaaktenzoo wel als om driemaal hoezee te roepen en de gezondheid van het huis van Nassauw te drinken. Dat hij declarant door de zen drank verwoed geworden zijnde vervolgens heeft mede geplunderd en dat Jan Roze meijer toen aan hem declarant een ijzeren colom gaf om daar mede te plunderen en deze stuk raakende een koevoet van cirka 11. 22 wegens. Dat eindelijk hij declarant ook heeft zien plunderen Frans Verbrugge, alias Zwart, kurkensnijder woonende op de Pottebak- kers Cingel, en wel bij Kuijpers, Théhof en Clement alwaar denzelven veel goed stool, als ook Jozeph, de schoorsteenveger, woonende in de Kapoenstraat, welke bij Sanderts zeer veel heeft gestoolen. Dat hij declarant aan den burger Haak kennis hebbende, alle poogingen zocht aan te wen den, om de plunderaars van daar te krijgen doch dat Jan den Engelaar toen tegen hem de clarant zeijde: 'Wel! Moet dat volk allemaal de deur uit, dat is goed als men allemaal maar 87

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 141