INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1Inleiding: De Republiek in de tweede helft der 18de eeuw 2. De patriotten 2.1 Het begrip 'patriot' 2.2 De patriotten in onze historiografie 3. De opvattingen der patriotten op staatkundig gebied 3.1 Belangrijkste politieke geschriften van de patriotten 3.2 De praktijk 4. Het (Middelburgse) kader 5. Middelburg in de achttiende eeuw 5.1 Middelen van bestaan in de achttiende eeuw 5.2 Sociale stratificatie 5.2.1 De armen 5.2.2 De rijken 5.2.3 De middenklasse 5.3 De patriotten 6. De gebeurtenissen in 1787 6.1 De toestand in de Republiek en met name in Zeeland 6.2 De bom gaat barsten 6.3 De eerste dag 6.4 De tweede dag 6.5 De derde dag 6.6 De vierde dag 6.7 Juli 1787 7. De nasleep Noten Bronnen en literatuur Bijlagen VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES In de tekst: Titelpagina: Vaderlandse Historie Vervolgd dl. 42 t.o.p. 348. p. 64 GA Middelburg, Coll. Van der Poest Clement inv.nr. 13. p. 71 Hist. top. Atlas GA Middelburg. p. 75 GA Middelburg, Coll. Van der Poest Clement inv.nr. 13. p. 86 Als voren. Buiten de tekst: 1. In bezit van de auteur. 2. Zeeuws Museum te Middelburg, bruikleen KZGW. 3. RAZ.Hist. top. Atlas 'Zelandia Illustrata' van het KZGW IV, 849. 4. Z.I. IV, 265. 5. Prentbriefkaart GA Middelburg. 6. Z.I. 111,272. 7. Z.I. III, 273. 8. Z.I. IV, 838. 89

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 143