Commissie van Redactie: Dr. Mia I. Gerhardt, voorzitter en eindredacteur Drs. R.L. Koops, secretaris Drs. J.H. Kluiver Dr. P.H. Nienhuis Ir. J.A. Trimpe Burger Redactieadres: St. Pieterstraat 38 4331 EW Middelburg tel. 01180-12767 ISSN 0166-459X IV

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 2