- Veranderingen in bestuurlijke organisaties na 1795 - Verschuivingen in het patriciaat 3.7. Periode tot de tweede wereldoorlog ca. 1813-1940 - Vorming politieke partijen (liberalen in Middelburg bewerkt) - Kiezersgedrag - Bronnenuitgave van de gouverneursrapporten (in bewerking) - Opkomst socialisme (Vlissingen in bewerking) - Zeeland en de Belgische Opstand 1830-1839 - Zeeland in de eerste wereldoorlog - Opvang Belgische vluchtelingen 1914-1918 (enige detail-studies versche nen) - Annexatiebeweging Zeeuwsch-Vlaanderen 1918/1919 - Het interbellum - De crisistijd 3.8. Tweede wereldoorlog, 1940-1945 - Zeeland in de tweede wereldoorlog (deel I verschenenvervolg in bewer king) - Overgangsbestuur, m.n. in Zeeuwsch-Vlaanderen 3.9. Periode sindsdien, 1945-heden - Verschillende leemten uit de vorige periode zijn naar vandaag door te trekken - Deltawet en gevolgen - Besluitvorming Oosterscheldeproject - Verzuiling en ontzuiling 4. Algemene en politieke geschiedenis naar regio 4.1. Algemeen - Ontwikkeling dorpskernen in Zeeland - Geschiedenis dorpsbesturen/ambachtsheerlijkheden - Ontwikkeling kerkelijke indeling, parochiestichting, patronaatsrechten (Bevelanden reeds bewerkt), zie ook 7.2. 4.2. Bevelanden - Oorlogssituatie 1572-1580 (in bewerking) - Ontwikkeling stadsbestuur Goes - Verhouding Goes-platteland - Politieke onlusten in Goes (1692) - Politiek Goes als exponent van de landsteden in de Statenvergaderingen - Gilden - Bouw enz. fortificaties (Ellewoutsdijk, Bath) - Politieke verhoudingen in de 19e eeuw - Stadsgeschiedenis Reimerswaal 4.3. St. Philipsland - Geschiedenis dorpsbesturen 19de/20ste eeuw XXXIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 31