het bedrijfsleven en de ontwikkeling daarvan; conjuncturen en crises; de historische verdeling van het provinciaal product; arm en rijk; econo mische relaties - Kwantitatief onderzoek van economische ontwikkelingen in de middel eeuwen, de 'bloeiperiode' (c. 1550-1650) de periode van 'teruggang' (ca. 1650-1800) - Economisch leven 19de en 20ste eeuw - Relatie land- en zeesteden - Ontsluiting Zeeland 5.2. Statistiek - Gedetailleerd verslag volkstellingen in de periode 1795-1829 (na 1829 volkstellingslijsten aanwezig) 5.3. Demografie - Een algemene bevolkingsstatistiek en -geschiedenis - Registratie van de bevolking per hoofd ca. 1500-1850/1900 (vooronder zoek verricht in Oostburg, Goes en Veere) - Demografische ontwikkelingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog (immi gratie uit Zuidelijke Nederlanden, migratie) - Trek van het platteland naar de stad - Demografische ontwikkelingen in de inpolderingen - Demografie en dialect - Wegtrekken patriciaat in de 19de eeuw 5.4. Agrarische geschiedenis, jacht, visserij - Inpolderingen/ontginningsmaatschappijen (bv. Bathpolders) - Bodemgebruik/culturen - Landbouwgeschiedenis (ZLM bewerkt) - Belgische landbouwarbeiders in de Bevelanden en Zeeuwsch-Vlaande- ren - Bedrijfsvoering en organisatie van landbouw en schelpdierenculturen - Economische en sociale gevolgen van de ondergang van de meekrapver- bouw en -industrie (Schouwen-Duiveland in bewerking) - Veilingcoöperaties/aankoopverenigingen - Kwantitatief onderzoek visserij en schelpdierencultuur (mosselkweken 20ste eeuw reeds onderzocht) - Opkomst en ondergang schelpdierencultuur (m.n. Zierikzee, Yerseke, Tholen) 5.5. Ambacht, industrie, techniek, industriële archeologie - Opkomst van verbouw en industriële verwerking van suikerbieten eind 19de eeuw - Baksteenindustrie (m.n. Zeeuwsch-Vlaanderen) - Scheepsbouw (WIC, VOC, Commercie Comp.) voor ca. 1870/1900 - Gildewezen tot 1795 - Niet-gildegebonden nijverheid voor ca. 1800 - Bedrijfsgeschiedenis (bv. Boddaert, Alberts, Jeronimus, N.V. Zeelan- dia; de geschiedenis van de Vitrite wordt als onderdeel van Philips B.V. beschreven) XXXV

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 33