- Sociale voorzieningen 20ste eeuw - Rol 'impost' in steden en plattelandskernen - Emancipatie beroepsgroepen; emancipatie bevolkingsgroepen (bv. ka tholieken) - Omvang en samenstelling huishoudens - Vrouwengeschiedenis (bv. Henriette van der Meij) - Volksgezondheid, epidemieën, volkshuisvesting - Criminaliteit - Discriminatie - Bestrijding prostitutie 19de/20ste eeuw - Vervolgingen wegens sexuele geaardheid (bv. 'sodomieten'-processen) - Opvang vluchtelingen tijdens de eerste wereldoorlog 5.9. Arbeidersbeweging - Opkomst vakbeweging en politieke partijen - Stakingen van landbouwarbeiders en kanaalwerkers (deels al bewerkt) 6. Rechtsgeschiedenis 6.1. Algemeen - Uitgave rechtsbronnen (bv. minuut-register van Chr. Roëls) 6.2. Wereldlijk recht - In hoeverre en op welke plaatsen speelden academisch gevormde juris ten een rol, uit welke families kwamen zij, waar studeerden zij, maat schappelijke carrière (herkomst uit stedelijke milieus, opname in stads besturen, sociale stijging, evt. opname in de adel enz.) 6.2.1. Instellingen - Ontwikkelingen van de Staten en overige wereldlijke instellingen: schouten, waterschappen, stedelijke besturen - Personeel van de instellingen en het juridisch apparaat (bestuurders, rechters, advocaten, dijkgraven, etc. Wie waren dat, waar kwamen ze vandaan, hoe werden ze gekozen of benoemd, carrièreverloop) - Rechtsgang op lokaal niveau - Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland tot 1811 (in bewerking) - Verhouding tot de Grote Raad te Mechelen - Bestuurlijke inrichting van steden en waterstaatkundige organisaties 6.2.2. Materieel recht - Beschrijving procesrecht - Wetgeving; welke instanties konden wetten geven; in welke vorm ge beurde dat? - Overzicht van de typen legislatieve produkten: landrechten, privile ges, dijkrechten, ordonnanties (in bewerking), keuren, enz. 6.3. Kerkelijk recht XXXVII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 35