8.4. Stedebouw, ruimtelijke ordening - Topografische ontwikkeling van de steden - Stadsbouwmeesters in de 18de en 19de eeuw (Veere in bewerking) - Lokale studies naar stedebouw en stadsontwikkeling - Overzicht nederzettingengeschiedenis - 19e en 20ste eeuwse utiliteitsbouw (watertorens, fabrieken, loodsen, stations enz.) 8.5. Kunst - Samenvattende studie over beeldende kunsten - Protestantse kerkbouw, synagoge-architectuur - Kunstbezit in de 18de/19de eeuw - Buitenplaatsen, lusthoven, hereboerderijen in de 18de en 19de eeuw (Walcheren deels bewerkt) - Overzicht Schelde-Gotiek - Invloed Hollandse Renaissance - Invloed van Eclectisme/Jugendstil - Waterstaats- en neogotische stijl in kerkelijke en wereldlijke gebouwen - Beeldende kunstenaars en Zeeland (bv. Toorop) - Samenvattende studie over het Zeeuwse boerenhuis - Invloed op beeldende kunsten uit de Zuidelijke Nederlanden - Stuc en stucwerk in de 18de eeuw - Beschrijvende monumentenlijsten ('modern', standbeelden, bescherm de stadsgezichten, interieurs, roerende goederen bv. kerkzilver enz.) - Bouwgeschiedenis O.L.V. Abdij Middelburg (deels bewerkt en nog in bewerking) - Architectonisch oeuvre van J.P. van Baurscheit - Huizengeschiedenis (documentatie Middelburg in bewerking) - Kunstnijverheid - De relatie tussen het adellijke huis in de stad en op het land (ook functio neel) 8.6. Ontspanning, sport, spel - Opkomst en ontwikkeling van de sportbeoefening; van elite - naar mas sa-recreatie - Vreemdelingenverkeer - Opkomst badplaatsen (Domburg in bewerking) 8.7. Volkskunde, naamkunde - Soorten familienamen, zie 2.4 - Straatnaamgeving (ook organisatorische aspecten) - Veldnamenonderzoek (m.n. Zeeuwsch-Vlaanderen, Tholen, rest is in bewerking of deels bewerkt) - Naamkunde - Inventarisatie werk Jantje de Prentenknipper (in bewerking) XXXIX

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 37