[fol.3 verso] 1 t sy met lankheet van tyde/ oft cortelyk wt haerlieder beschreuene woorden reghel?+ [fol.3 verso/r.10] gf+Sï Want ghelyk [-j el ke verscheydene spraeke/ veel verscheydene sonderlyke [-wt] maniere van gheluyt jnt <wt^ spreken maect/ waermede ander spraken luttel oft niet ghemeens en hebben: en de [-terwyle] nadien dat de letteren om der woorden wille gevonden syn 15 en de niet de woorden nae eenighe letteren ghereghelt/ also heeft elke natie en de tonghe haere eyghene teekenen (welke letteren syn) waer by sy weeten jnt lesen/ wat gheluyt sy maken sullen. Ende all [-en] jst so dat verscheydene spraken/ al eenderhande maksele van 20 letteren hebben/ daer wt en volght niet dat deselue letteren vander seluer cracht syn jndereene sprake als jn de andere. Dat bevindt wel elk een die twe of dryderhande spraken kan lesen [-oft] ^Sende> schryuen Neemt voor exempel der Enghelschen voorseyt th. 25 welk sy sueter wt spreken dan wy onz D. en de wy sprekent jn onse tale veel harder dan de enkele T. Jtem sy spreken haer a. als de duitschen haer ae./ Jtem haer e. ghelyk wy en de anderen onse. j. Jtem haer j. en de y gelyk de hoichduitschen .ei. Jtem haer o. meestendeel 30 gelyk wy onse alder groofste a. en de haer oo. ghelyk wy pleghen te spreken het oe. als wy soet. goet bloet/ vroet en de dierghelyken [-spellen] lesen/ ende en accorderen met ons jn gheene vanden stemmighen [fol.4 recto] 1 dan alleenlyken jn de v. Ja wanneer wyt alle opt alderscherpste [-vuersch] vuerslaen souden/ men soude weinich letteren vinden/ oft sy worden anders jn eene sprake genomen dan jnde andere. Maer ons[s ]<e> 5 [- meininghe en] voor nemen en js niet op sulke punten te hauden stane/ Cende> [-duer] alle omstandicheyden/ C:van die te duercluyven^ ofte te dispu teren/ dan [-* alleenlyken om den leergyrigen goetwillighen leser de duere te openen en de de gordine wat te verschuyuen/ die hem letten te 10 siene/ wat swaricheyt datter schuylt/ en de hoe de selue moghe wech ghenomen worden. [-*X*] [-Voorder] [fol.3 verso, r.2] X CVoorder^ Sien wy <ook^ niet hoe quaelyken dat de walen onse manlyk. Hy en de vrowelyk .Sy. en de dierlyk .Het. onderscheyden en de onthouden connen 5 en de de sillaba. En jnt einde van veel onser woorden, seggende dickwyls tot eenen man/ Sy. en de tot een 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 66