Werkgroepen De Werkgroep Historie en Archeologie hield viermaal een lezing, gemiddeld door een slechts matig aantal van de 755 leden bezocht. Het bulletin Nehalennia verscheen eveneens viermaal. De indicering van het oud-archief van het Ge nootschap nadert zijn voltooiing, het zeer arbeidsintensieve huizenproject werd voortgezet, evenals het werk aan het Testament Bommenee. In het kader van de jubileumviering in 1984 werd de voorbereiding voor een 'leemtenplan ge schiedschrijving Zeeland' ter hand genomen. De Werkgroep Geologie hield zijn gebruikelijke bijeenkomsten, evenals de Werkgroep Juridische Zaken, waarvan de functie van secretaris/penningmees ter overging van mr. H.A. Witsiers naar mr. E.G.M. Smit. De nieuwe Werkgroep Theologie ging enthousiast van start met een aantal goed bezochte inleidingen, en nam deel aan de Norbertijnendag in de Abdij. Van de Werkgroep Muziek tenslotte ging het voorzitterschap over van G.W. Bergman op zijn opvolger als directeur van de Zeeuwse Muziekschool, M. Meijs. De heer L.C. de Broekert verving drs. J.H. Kluiver als secretaris. Een zeer bijzonder ge beuren was de ingebruikname van de gerestaureerde Weense vleugel op 9 de cember tijdens een concert, verzorgd door leden-musici in de voorzaal van de Statenzaal te Middelburg. Varia De contacten van het Genootschap met andere instellingen kunnen, hoewel goed, hier en daar nog verbeterd worden. Dit heeft positieve aandacht. VIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 6