TEKSTVERKLARING fol.l recto r.l Voorreden inleiding vandn over de (lees: van den) noodich noodzaak (samentrekking met 'nutticheyt', dus: 'noodicheyt') r.2 Nederduytscher taelkunste Nederlandse grammatica. Men zal zich herin neren dat de titel van ons geschrift van later da tum is dan de tekst. Voor het begrip grammati ca gebruikt onze auteur in de tekst de nieuw vorming 'woortreghel' (c.q. 'woordenreghel'). Vermoedelijk is de term 'taelkunste' pas na 1584 door hem gehanteerd en wel naar analo gie van Spiegels 'letterkunst'. r.3/4 redelyk verstant derede r.12 tselue dit r.18 waeromme om reden waarvan r.22 behaechlicheyt vreugde, plezier r.26 middelbaere middelmatige r.27 bescheydenste verstandigste r.28 ghebrek een tekort opbringhen opvoeding r.30 bescheyden heyt verstand fol.l verso r.3 vyerlicht licht van een vuur, toorts r.14 wt der daet in de praktijk niet niets r.17 onderwys aanwijzing r.20 onbewandelden onkundige reizigers (germanisme vgl.den Unbewanderten) r.21 kruyss weghen wegkruisingen r.22 keerweghen doodlopende wegen r.23 reysige reiziger r.26 om dat omdat het (enclitische vorm) r.27/8 by syn eyghendom door de hem kenmerkende hoedanigheid r.29 dat omdat r.30 schechte eenvoudige (lees: schlechte) r.32 opsettige fantasien geconstrueerde verzinsels (ontleend aan het Duits? Zie: Bostoen 1982, 112, 114 n.12) r.33 Opdatsy slaat terug op sommighe schechte menschen fol.2 recto r.6 voeghen lees: volghen 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 73