r.9 wt liefden r. 10/11 wt liefden heb geern den bot berisping r.12 woorden r.13 enstaen r.14 cabelen r.31/32 deruensoude fol.6 recto r.3 grondeerde r.8 vremderschuymen fol.7 recto r.l Woortreghel r.6 Beduitsele r.7 Wtspraake Vergaderen r.13 savel r.16 Namelyk Bynamelyk r.17 Voornamelyk Weruich Bywervich r.18 Werv'deelich Aenbindich r. 18/19 Voorstellich, in- voeghich r.20 Namelyk r.26 sien op grond van genegenheid voor de zaak lees: den bot schutten, dwz.: de klap opvangen; vandaar: ik wil graag als eerste de klap opvangen van ieders kritiek lees: worden ontstaan, vgl. D: entstehen lees: cavelen; verkrijgen, verwerven zou kunnen missen bestudeerde woorden overgenomen uit andere talen spraakkunst, grammatica L: etymologia; woordafleidkunde L: pronuntiatio; klankleer L: syntaxis; zinsbouw zand L: nominalis; naamwoordelijk. Lijkt in eerste instantie slechts substantiva te omvatten, ver gelijk: fol.7 verso, r.3 en 4 waarin uitsluitend voorbeelden worden gegeven van substantiva. Waarschijnlijk vielen ook adjectiva onder de ze term, vergelijk hiervoor fol.8 recto, r.l en 2 over de participia. Dit was niet ongebruikelijk: ook J.Despauterius maakt geen onderscheid tussen substantiva en adjectiva wanneer hij het begrip 'Nomen' definieert: 'Nomen is een deel der oratie/ die casus heeft/ ende beteeckent een sake sonder tijdt. Jan/[...] een men schep...] goedt/[...] sterck/ Zie: J. Des- pauterius: Grammaticae Despauterianae[...] Antwerpiae, C.Plantinus, 1573.(Ex.UB Lei den 346 F 34, blz.40). L: adnominalis; attributief, beperkt tot het lidwoord L: pronominalis; voornaamwoordelijk L: verbalis; werkwoordelijk L: adverbialis; bijwoordelijk L: participialis; deelwoordelijk L: praepositionalis; als voorzetsel L: interjectionalis; als tussenwerpsel hier L: substantivum; naamwoord lees: sijn 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 76