r.27 dier Bynamelyk fol.7 verso r.l bynamelyke woorden r.3 voornamelyk woordt r.7 Weruichwoort met byvalle van tyde r.14 alsoot r.16 byweruich woort r.17 vervult fol.8 recto r.l Werv'deelich woort r.12 Aenbindich woort waarvan uit het vervolg blijkt duidelijk dat hiermee het lidwoord wordt bedoeld lidwoorden voornaamwoord werkwoord met bijkomende omstandigheid, zie: Muller: 1919,19 zoals het bijwoord vult aan deelwoord voegwoord 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 77