t - - ->t« j\ fW«l£.,V< hr/.rY***7 yZ. m i-toJl v-M ->> fr-./; if+ih-yl *- '/<*W/&£- <T [fjJlJy&J é-"V~f-Ity»**-.--* cy,_l ,|/T,r £V«- •~^r - hHxkff x&l. JLt- <~U~Z> i §?tyj' -^y 4'"V ^f~J~L'' x y iV rx\Jt jW CiT* xlf J&. -!. ,4^, +cj*~~<f V féJyM1'"^.^ ,A ^aï'* P f*JZL£ "ft Kyzw m« X* Jr*tSe'<"<h.*S, *n\ref>pcb jP rifl ^t /"Vl»-^*-r-^ ^yja^v*^, >x»C^_* -^^»«-r fc-^' -. f X&-*Z4- ^t^X.v ryu.*^-4- Js6 yyp \>^^<^p£y$±u~»A r\^-j2*-Xx*- Pfa vrt7t/7?fu~' jp*—c? kt^ -' 44^4- <jtH+ ■éffV T*J-^+L- Wcfr*A4 '"Pj-O^C/. Jtenjcb, v'# <^~tJue¥ rfa&r^y *y~6 f J ^£**7 .- t~vi» *~~i-\s -•* (~\j^41rf>^< y£-y - ^>(- f Ype 0^*T* r^Xv* ^/-v^ t*.Vl 'j '- y^yna mcJy A 4' e'1"" d*J-v -JXy x C 1 fA/jv rv^»v ,^-Ct m^n^c IvC Yw*-^ jt^i- f^//7y "$4 <fyj- '71X me i Y£- Cr*i"^ <~*ZCT*-~*- -yZm-»- "fyVjyh. .M. 'Vi« G^fC Je-W'er-Ui <D~e*G(- 35 J<e,;fiC' ■'p.X, '?W Y yy j fat,-w^v °i'^ /fv/t, /G-i^G~ Afb. 6. Radennachers Voorreden, folio 7 recto.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 92