ui X'i t+'i h* (^yiu o»»v f&>4- f ->-^ T-€°-ti£cn*t- {èxfbC* ri,A»i»^y^> >M Jj~~ï m~f >'fc*sl -exyr '^v+sUA ,jM<rfi Éivy-S/ r^^i/U^y &*/&>- M- H 4^' 't RyVU^rjU-r vVw" JK 3*~A 1 s-i %Z\ v-; /iA* o'w^^7 af*^~ /(yr>jJ--£<r*xrtb*7 (7^Vti»/K--Tn6<^A'v«^ f ^</v*- *1# ^A» /AA? jJP^^r 'Vt-rW^— rr***ï%~ 9/Vi «.-x/vA^- «^^Cr-^-7 JJ??MV4- «j^ <yVi»-Wv^<vxf --^Vrv^Ui^ 0/M» 3 VV<AA-?<jf» a*A' -^^VW^y- **~^fH~+s4->A>y A^7y^Syy^^r?!l&*~ ^2? 3 V^> y sFuïi y oi i ***y7- y^a^tv' 'yxv1 9c~/£rjf4~ omi-*, l^ -Qo-*^+At~y Vw-S ',T^» £-r~£ £y>Jt-~ 'XjLftA- v*vS> strrr-. i-xV W v#* t>« *XJ\'p^xi^f %a„l s2p<JZCj-j r W/W loOF~C G 0t> T ^hr- y&y CjyyU-£, r /^rh^rfr 'J&™éï;fe'-jr£rU$4>. •f&n *+!-Xy V-.»// ^A»TW my-£ %-vA», //7% ■\>Av»-«ny Afh. 7. Autograaf van JRadermacher, gotische letter

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 93