Moeder: Anna Oorts. Studie: medicijnen Beroep: medicus, stadsgeneesheer sinds 14 december 1648, als opvolger van zijn vader en 24 mei 1652 volgt hij Johan Dach op als stadsgeneesheer, op een loon van 25 Carolus guldens". Leendert Bresto t 1669, Kinderen: vier, onder wie Aelbregt, geboren 28 februari 1658. Hij werd chirurgijnsknecht. Beroep: barbier-chirurgijn. Woning: op de hoek van het Groendal, 'bij de kraan". Bijzonderheden: Hij bezat nog een huis in het Visslop. Bij zijn overlijden waren er vier minder jarige kinderen". Tielman Briers Echtgenote: Mauken Waarseggers. Beroep: chirurgijn in Zierikzee sinds 8 juli 1601 Pieter de Bruijne Echtgenote: Lysbeth van Boschuijsen sedert 1621, waardoor hij meer aanzien kreeg bij het ste delijk patriciaat. Beroep: chirurgijn 1623, 1639. Bijzonderheden: Hij kwam in Zierikzee in 1622. Zijn proef had hij in Middelburg afgelegd, maar die werd aanvankelijk niet in Zierikzee geaccepteerd". Petrus Clement 22 mei 1637 Nieuwerkerk, gedoopt op 24 mei in de Waalse kerk in Zierikzee. Telg uit een hugenotenfamilie. Vader: Antoine Clement (1597-1652), predikant in de Waalse kerk. Moeder: Catharina Walaeus (1612-1684). Studie: filosofie in Leiden sinds 17 september 1653; hij promoveerde op 30 november 1658 tot doctor medicinae op het proefschrift De leucophlegmatia. Beroep: medicus, omstreeks 1664 heeft hij in Zierikzee gepraktiseerd. Hij was geen stadsge neesheer, maar adviseerde in 1664 het stadsbestuur over de vervulling van de functie van pest- meester door een Leidse chirurgijn, die echter te hoge eisen stelde". Pieter van Couwenburg 1652, gedoopt 29 december 1652. Lid van een familie die uit Bommenede naar Zierikzee was gekomen; t 1704, begraven 2 december. Echtgenote: Martina de Munnick. Studie: medicijnen in Leiden, inschrijving op 16 april 1672. Beroep: medicus, geen stadsgeneesheer. Functies: raad, thesaurier, commissaris landrecht, heemraad van Schouwen, weesmeester, pen ningmeester van Schouwen, pensionaris honorair. Woning: Oude Haven A 327 (nu Havenplein 25)17. Couwenburgh Beroep: medicus, stadsgeneesheer, wijnnering sinds 4 april 1634. Zijn voornaam wordt in de raadsresoluties niet genoemd18. Cornelis Cromstrien f 26 februari 1629. Vader: Maarten Cromstrien, stadssecretaris en afgevaardigde van Zierikzee ter Staten van Zee land, later advocaat in 's-Gravenhage. Moeder: Agatha de Huybert, overleden in 1588. Stiefmoeder: Anna de Stoppelaar (uit Gent). Grootvader: Willem Simonsz., ambachtsheer van Stavenisse en Cromstrijen. Zijn portret is te vinden in De Vos, De vroedschap van Zierikzee, tegenover p. 4. Grootmoeder: Adriana Cornelis Eeuwoudsdochter van Duyveland. 76

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 102