Echtgenotes: 1. 1608 gehuwd met Janneken Cornells Cost (uit Middelburg), zij overleed in 1617, 2. 1617 gehuwd met Toontje Waerijns (uit Zierikzee). Studie: medicijnen in Leiden. Beroep: medicus, 18 november 1605 (in plaats van Jorden van Foreest) tot 26 februari 1629, sinds 15 januari 1625 stadsgeneesheer". Cornells Cromstrien jr. (achterneef van bovengenoemde) Vader: Willem Cromstrien de Jonge (zo genoemd omdat prins Willem van Oranje bij zijn doop peetvader was, terwijl er reeds een oudere broer Willem was) 1572-1622. Cornelis was een na tuurlijke zoon van hem en is 21 juli 1625 gelegaliseerd. Moeder: Crijntje Simons. Grootvader: Nicolaas Cromstrien (broer van Maarten Cromstrien). Echtgenote: gehuwd op 23 oktober 1633 met Maria van der Borcht (uit Sluis). Studie: medicijnen te Caen. Hij droeg zijn Theses op 27 december 1631 op aan de magistraat van Zierikzee, verzoekende 'in favorabele consideratie' te mogen komen voor een aanstelling als 'ordinaris doctor'. Beroep: medicus, stadsgeneesheer 1631 -°. Johan Doch 18 augustus 1585; f 10 september 1652. Vader: Maarten Adriaanse Dach. Moeder: Levina Jansdr. de Coninck. Echtgenotes: 1. gehuwd in 1618 met Catharina van den Velde. 2. in 1631 met Dana Vierling. Schoonvader: Nicolaas Jobse Vierling (zoon van Job Claas Imanse van der Lisse en Martha Vierling). Studie: medicijnen in Padua 1603 bij hoogleraar Fabritius ab Aquapendente. Beroep: medicus, stadsgeneesheer 1618 tot 1652, in 1646 en 1648 krijgt hij 50,- voor buiten gewone diensten. Functies: schepen en scholarch (curator) van de Latijnse school, kerkmeester, weesmeester en landrechter van Schouwen. Bijzonderheden: In 1640 stelde hij, samen met Jacob Both, een verplicht examen in voor vroedvrouwen die in Zierikzee en omstreken werkzaam waren21. Jorden van Foreest 26 maart 1568 Emden. Vader: Nanning van Foreest. burgemeester van Alkmaar. Moeder: Maria van Hattem. Studie: medicijnen, in Padua (2 juni 1592 ingeschreven, samen met zijn neef Adam van Fo reest). Promotie in 1593. Hij was leerling van de hoogleraar Ab Aquapendente. Hij maakte na afloop van zijn studie een 'grand-tour' door Italië. Beroep: medicus. 1601-1605 in Zierikzee. Daarna vertrokken naar Dordrecht. Bijzonderheden: Jorden was een neef van de bekende Delftse medicus Petrus van Foreest, lijfarts van Willem van Oranje. Deze schreef zijn neven Adam en Jordanus een brief over scheurbuik, getiteld De Scorhuto (1558). Jordens verdiensten in Zierikzee bedroegen voor zijn stedelijke aanstelling 200.- per jaar en 12 groten Vlaams voor elke visite aan armlastige zieken. Bovendien moest hij de zieke soldaten in het gasthuis bezoeken22. Jacob Goltzius 1589, gedoopt 24 december 1594. Vader: Marcelis Goltzius, apotheker, uit Brugge naar Zierikzee uitgeweken. Moeder: Maaiken van Hilderson. Echtgenote: gehuwd op 12 september 1617 met Pieternella Ruijte. Schoonvader: Lieven Sebastiaanse Ruijte, chirurgijn. Schoonmoeder: Maria van Zuydkerke. Beroep: medicus, stadsgeneesheer vanaf december 1633, als vierde stadsdoctor. Functies: klerk van de weeskamer in Zierikzee. 77

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 103