Bijzonderheid: Zijn familie kwam oorspronkelijk uit Duitsland, (Würzburg), via Venlo en Brugge naar Zierikzee2' Leendert de Groote 1652, gedoopt 11 september Zierikzee; f 1697, begraven 2 mei Zierikzee. Vader: Marinus de Groote. De familie De Groote in in de zestiende eeuw uit Veere naar Zierik zee gekomen. Echtgenote: gehuwd op 23 november 1683 met Maria van der A (1660-1720), verwant aan Hendrik van der A, chirurgijn in de achttiende eeuw. Beroep: chirurgijn, examen gedaan in 1678. In de jaren 1689 tot 1693 had hij vier leerlingen24. Pieter Haijman 1592, gedoopt 5 juli, Zierikzee; f 1631 Zierikzee. Vader: Claas Pieterse Haijman, raad en schepen. Echtgenote: gehuwd in 1617 met Aaltgen Ockerse. Studie: medicijnen in Leiden sinds 16 september 1611. Kinderen: Johannes. Hij studeerde medicijnen in Utrecht bij de hoogleraar Henricus Regius. In zijn disputatie, die aan de promotie voorafging Disputatio medico-physiologica pro sanguinis circulatione), verdedigde hij de in 1628 gepubliceerde nieuwe inzichten omtrent de bloedsom loop van William Harvey. Hij werd medicus in Middelburg. Bijzonderheid: De portretten van Pieter Haijman en Aaltgen Ockerse hangen in de Vierschaar van het stadhuis in Zierikzee25. Jan Hendrickse Beroep: chirurgijn. Hij kwam in Zierikzee op 2 december 1609 vanuit Sneek26. Nicolaas Hodenpijl 1642, gedoopt op 6 februari, Zierikzee; f 1715, begraven op 21 mei, Zierikzee. Vader: Hugo Hodenpijl, nazaat van Gerrit Claasse Hodenpijl die samen met zijn zoon op 8 mei 1612 in Zierikzee als poorter werd ingeschreven, afkomstig uit Delft. Oorspronkelijk kwam de familie Hodenpijl uit Schiedam. Uit de familie zijn enkele belangrijke medici voortgekomen. Moeder: Dina Oostdijck. Echtgenotes: 1. gehuwd in 1670 met Magdalena Raeck (1644-1703). 2. gehuwd op 2 augustus 1706 met Isabella Tradel, weduwe van de apotheker en medicinae doctor Michiel Oostdijck. Schoonvader 2: Jeremias Tradel. Schoonmoeder 2: Catharina van den Brouck. Beroep: chirurgijn, heelmeester van het weeshuis. Functies: schout sinds 1691, keurmeester van meekrap, fiscus van het landrecht en havenmees ter in Zierikzee tot 1715. Bijzonderheden: van 1869 tot 1700 had hij twaalf leerlingen. Als deken lijkt hij een wat eigen zinnig man te zijn geweest, getuige zijn conflict met de overdeken Adriaan Hoffer over de ver kiezing van ommegangers op 12 december 1701. De stadsraad schakelde de gerechtsbode in om hem de gekozenen te doen erkennen, op straffe van zijn ontslag als deken. Ook inzake de toelating van Jan van der Hoeff in 1702 tot de proef van het aderlaten had hij onenigheid met de overdeken22. Johannes Hoffer gedoopt 7 november 1651 Zierikzee; t 25 januari 1714 Zierikzee. Vader: Rochus Hoffer (1615-1671). Moeder: Johanna Udemans. Grootvader van moederskant: Godefridus Udemans, piëtistisch predikant. Grootvader van vaderskant: Adriaen Hoffer (1589-1644), medewerker aan de Zeeusche Nach- tegael en schrijver van de bekende Nederduytsche poëmata. Echtgenote: Anna Johanna Ockerse 18 juni 1660 - 29 juni 1684 (in het kraambed overleden). Schoonvader: Mr. Daniël Ockerse. Beroep: medicus. Functies: schepen van 1681-1684. Bijzonderheden: Hij was op 10 februari 1701 getuige van een conflict tussen zijn zuster, Maria 78

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 104